Bwlch cyflogau i fenywod Cymru

Cyhoeddwyd

Mae arolwg gan gorff sy'n cynrychioli rheolwyr proffesiynol yn awgrymu fod rheolwyr benywaidd yng Nghymru yn ennill cyflogau llawer is na dynion.

Yn ôl yr ystadegau a gasglwyd gan y CMI, Sefydliad y Rheolwyr Siartredig, mae'r bwlch cyflogau rhwng dynion a merched yn 13%.

Er bod hyn yn llai na'r cyfartaledd yn y DU o 22%, dywed y CMI fod hyn dal yn annerbyniol.

Mae'r blwch yn uwch ymhlith rheolwyr hŷn - mae'n 23% ymhlith rheolwyr sydd rhwng 46 a 60 oed, ac yn codi i 34% ymhlith rheolwyr dros 60 oed.

Dywedodd awduron yr adroddiad fod hwn gyfystyr a gofyn i bob rheolwraig weithio "am ddim" am awr bob dydd.

Holodd y CMI 72,000 o reolwyr ar draws y DU.

Yn ôl y CMI mae'r bwlch cyflogau rhwng dynion a merched mewn swyddi "proffesiynol" yng Nghymru yn £3,188 ar gyfartaledd.

Ar gyfartaledd mae cyflogau dynion yn £25,452, ac mae gwragedd yn ennill £22,264.

Dywedodd Paul Thomas, aelod o fwrdd Cymru y CMI, "Mae gweithio am awr y dydd am ddim yn annerbyniol.

"Mae angen rhagor o fenywod yn gweithio mewn swyddi rheoli uwch er mwyn sicrhau bod merched yn cael yr un cyflogau a dynion trwy gydol eu gyrfaoedd."

Er gwaetha'r bwlch sylweddol ar gyfartaledd mae'r arolwg yn awgrymu bod menywod yn ennill mwy na dynion ymlith rheolwyr ifanc.

Mae menywod rhwng 26 a 35 oed yn ennill cyflogau 8% yn uwch na dynion mewn swyddi cyfatebol.