Mwy o gleifion ar restrau aros y GIG yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer y cleifion sy'n disgwyl dros 36 wythnos i ddechrau triniaeth dan ofal y Gwasanaeth Iechyd wedi treblu yn y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau.

Fe wnaeth niferoedd gynyddu o 7,434 ym mis Medi 2011 i 25,373 ym mis Mehefin 2015.

Mae'r ffigyrau, gafwyd mewn cais rhyddid gwybodaeth gan Plaid Cymru, hefyd yn dangos bod nifer y bobl sy'n disgwyl o leiaf 26 wythnos wedi cynyddu o 8.5% i 15.2%

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod hanner cleifion Cymru yn disgwyl llai na 10 wythnos.

'Difetha ansawdd bywyd'

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru Elin Jones: "Ddylai neb orfod aros chwe mis neu hyd yn oed naw - a hynny'n aml mewn poen - am driniaeth. Mae oedi cyn triniaethau yn difetha ansawdd bywyd pobl.

"Mae'r ffigyrau hyn yn amlygu'r ffaith fod perfformiad cyffredinol y Gwasanaeth Iechyd yn gwaethygu er bod y gyllideb iechyd wedi cynyddu. A'r ffeithiau yw bod cleifion yng Nghymru yn aros yn hwy am driniaeth nac yn Yr Alban a Lloegr.

"Mae angen i Lywodraeth Cymru gymryd camau mwy pendant."

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod dros wyth allan o bob 10 person yn disgwyl llai na 26 wythnos ar ddiwedd Mehefin 2015, tra bo naw o bob 10 yn disgwyl llai na 36 wythnos.

"Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn parhau i weithio'n galed i sicrhau bod cleifion yn derbyn triniaeth amserol," meddai'r llefarydd.

Cleifion yn disgwyl dros 36 wythnos am driniaeth

Betsi Cadwaladr

 • Medi 2011 - 1,503
 • Mehefin 2015 - 4,268

Caerdydd a'r Fro

 • Medi 2011 - 2,573
 • Mehefin 2015 - 2,907

Aneurin Bevan

 • Medi 2011 - 511
 • Mehefin 2015 - 3,713

Cwm Taf

 • Medi 2011 - 1,591
 • Mehefin 2015 - 2,256

Abertawe Bro Morgannwg

 • Medi 2011 - 848
 • Mehefin 2015 - 5,467

Hywel Dda

 • Medi 2011 - 349
 • Mehefin 2015 - 6,452

Powys

 • Medi 2011 - 59
 • Mehefin 2015 - 310