Cynllun £7m i helpu'r di-waith yn ne Cymru

  • Cyhoeddwyd
Canolfan WaithFfynhonnell y llun, PA

Bydd hyd at 2,000 o bobl ddi-waith yn ne Cymru yn cael cynnig hyfforddiant a mentora fel rhan o gynllun gwerth £7m i gael mwy o bobl i mewn i waith.

Bydd cynllun Pontydd i Waith 2 yn cael ei arwain gan Gyngor Torfaen, ac yn derbyn £5.4m gan yr Undeb Ewropeaidd.

Y bwriad yw cael swyddi i 400 o bobl ddi-waith a chymwysterau i 1,000 o bobl yn ardaloedd Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen.

Yn siarad cyn lansio'r cynllun ym Mhont-y-pŵl ddydd Llun, dywedodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt: "Rwy'n falch dros ben y bydd cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd yn helpu cam nesaf y prosiect Pontydd i Waith, i gael gwared ar y rhwystrau sy'n atal pobl rhag cael gwaith a mynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd yng nghymoedd y De."

Y gobaith yw y bydd pobl sy'n cymryd rhan yn cael cymorth chwilio am swyddi, ysgrifennu CV a gwella eu sgiliau cyflwyno personol, yn ogystal â hyfforddiant galwedigaethol a chyfleoedd i ennill cymwysterau ffurfiol.

Bydd cymorth ychwanegol ac opsiynau hefyd yn cael eu cynnig i bobl sydd â chyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, anghenion gofal plant ac anawsterau o ran cludiant.

Fe wnaeth rhan gyntaf cynllun Pontydd i Waith rhwng 2009 a 2015 gostio £27m, gan helpu 4,000 o bobl i gael swyddi ac 14,000 i gael cymwysterau.