Oedi wrth agor canolfan iechyd £5m Llangollen

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Iechyd LlangollenFfynhonnell y llun, Mandy Jones | Read Construction

Mae agoriad canolfan iechyd newydd gwerth £5m wedi ei ohirio am dair wythnos oherwydd problemau technegol.

Roedd y ganolfan yn Llangollen, Sir Ddinbych, i fod i agor ddydd Llun, ac mae wedi'i adeiladu yn dilyn y penderfyniad dadleuol i gau ysbyty'r dref.

Dywedodd swyddogion iechyd bod problemau technegol yn golygu na fydd cleifion yn gallu defnyddio'r ganolfan nes 14 Medi.

Mae wedi ei adeiladu ar safle hen westy ar gyrion y dref.

Daw'r datblygiad ddwy flynedd wedi i ymgyrchwyr golli'r frwydr i achub ysbyty cymunedol y dref rhag cau.