Marwolaeth babi Penygroes: Rhyddhau dau ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod dyn a dynes gafodd eu harestio mewn cysylltiad â marwolaeth babi yng Ngwynedd wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafodd yr heddlu eu galw i gyfeiriad ar stad Trem yr Wyddfa ym Mhenygroes yn ystod oriau man bore Llun 17 Awst.

Cafodd y babi ei chludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor, lle bu farw.

Mae post mortem wedi ei gynnal ac mae swyddfa'r crwner wedi cael gwybod.

Mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un "anesboniadwy" ar hyn o bryd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd:

"Fel Cyngor rydym yn ymwybodol o'r farwolaeth drasig yma ym Mhenygroes. Gallwn gadarnhau fod y Cyngor, yn unol â chanllawiau a phrotocolau cenedlaethol a rhanbarthol mewn achosion o'r fath, yn cydweithio gyda'r holl asiantaethol perthnasol.

"Ni fyddai'n briodol i'r Cyngor gynnig sylw pellach gan fod yr heddlu yn ymchwilio i'r mater."