Carcharu dau am ymosodiad mewn gardd

  • Cyhoeddwyd
YmosodiadFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae cwpwl o Gaerdydd wedi eu carcharu am ymosod ar ddynion yn eu gardd.

Fe ddefnyddiodd Aaron Dougherty, 27 oed, gyllell 10 modfedd o hyd i drywanu'r dynion yn ei gartref yn Llanedern.

Roedd ei bartner Nicole Robins, 27 oed, wedi defnyddio bat fel arf yn yr ymosodiad ar stâd Roundwood.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Andrew Balmont a Jason Osbourne yn chwilio am feic modur oedd wedi ei ddwyn pan ddigwyddodd yr ymosodiad arnyn nhw.

Dywedodd y Barnwr Thomas Crowther QC: "Doedden nhw ddim yn haeddu'r hyn ddigwyddodd iddyn nhw."

Tarodd Nicole Robins Mr Balmont gyda bat cyn i Dougherty ei drwyanu uwchben ei goes.

Fe ddioddefodd anaf i'w law wrth geisio amddiffyn ei hun wrth i Robins barhau gyda'r ymosodiad.

Cyllell

Yna fe roddodd gyllell ar stumog Mr Osbourne cyn ei thynnu ar ei hyd "mewn ymgais amlwg i wneud niwed sylweddol".

Dywedodd y Barnwr Crowther wrth y ddau ddiffynydd: "Fe welsoch chi, Dougherty, eu gweld yn yr ardd a dod allan gyda chyllell ac fe wnaeth Robins ddilyn gyda bat a tharo Mr Balmont cyn i chi ei drywanu gyda chyllell.

"Fe ddioddefodd anaf i'w law hefyd tra roedd yn ceisio amddiffyn ei hun pan roedd Robins yn ei daro."

Clywodd y llys mai "mater o siawns syml" oedd y ffaith nad oedd y ddau ddyn wedi dioddef anafiadau difrifol yn yr ymosodiad.

Cyfaddefodd Dougherty i anafu bwriadol ac fe gafodd ddedfryd o 10 mlynedd o garchar.

Fe wnaeth Robins gyfaddef i anafu anghyfreithlon ac fe gafodd hi ddedfryd o garchar o ddwy flynedd a thri mis.