Arestio mewnfudwyr anghyfreithlon o India ym Maesteg

  • Cyhoeddwyd
rheoli'r bordor

Mae swyddogion y Swyddfa Gartref wedi arestio dau fewnfudwr anghyfreithlon o India yn dilyn cyrch ar ddwy siop ym Maesteg.

Yn dilyn gwybodaeth a ddaeth i law, fe aeth swyddogion i siop Costcutter am 07:00 ddydd Iau ac arestio dynes 31 oed o dras Indiaidd oherwydd bod ei fisa wedi dod i ben.

Ar ôl i staff y siop gael eu holi fe ddaeth i'r amlwg nad oedd gan y wraig hawl i fyw na gweithio yn y DU.

Yna ymwelodd swyddogion â siop Village Stores yng Nghaerau lle gafodd dyn 32 oed, hefyd o dras Indiaidd, ei arestio wedi iddi ddod i'r amlwg ei fod wedi dod i mewn i'r wlad yn anghyfreithlon.

Fe gafodd y ddau eu trosglwyddo i ddalfa ar gyfer mewnfudwyr nes eu hestraddodi o'r DU.

Fe gyflwynwyd hysbysiad i berchnogion y siopau yn eu rhybuddio bod cosb ariannol o hyd at £20,000 i gyflogwyr am bob gweithiwr anghyfreithlon sy'n cael eu dal yn gweithio yn y DU, oni bai fod y cyflogwr yn gallu dangos bod hawl priodol gan yr unigolion i weithio neu eu bod wedi gweld pasport neu ddogfennau gan y Swyddfa Gartref.

Dywedodd Richard Johnson o dîm y Swyddfa Gartref yng Nghymru:

"Mae'r neges i fusnesau yng Nghymru sy'n defnyddio llafur anghyfreithlon yn glir. Bydd ein timau ymroddedig, arbenigol yn eich dal ac os na fydd y gwiriadau cywir wedi eu gwneud, yna bydd cosb drom.

"Mae'r bobl yma sy'n gweithio yn anghyfreithlon yn twyllo'r trethdalwr, ac yn aml rhai o bobl fwyaf bregus cymdeithas sy'n cael eu hecsbloetio.

"Rydym yn dibynnu ar wybodaeth gan y cyhoedd a byddwn yn annog pobl i roi gwybod i ni am unrhyw fewnfudo anghyfreithlon."