Cynghorydd yn torri côd ymddygiad dros fferm wynt

  • Cyhoeddwyd
Brechfa
Disgrifiad o’r llun,
Fferm wynt ym Mrechfa, Sir Gaerfyrddin

Mae cynghorydd o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei hatal dros dro am dorri côd ymddygiad cynghorwyr.

Nid oedd y Cynghorydd Heulwen Lewis, sy'n eistedd ar Gyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth, wedi datgan diddordeb personol dros gynlluniau ar gyfer fferm wynt yng Nghoedwig Brechfa.

Roedd hi a'i gŵr John wedi dod i gytundeb gyda chwmni RWE NPower Renewables i ganiatáu mynediad i adeiladu ar eu tir ar Fferm yng Ngharregwen.

Roeddynt eisoes wedi derbyn £20,000, a phetai'r cynlluniau wedi mynd yn eu blaen, mi fyddai'r cwpwl wedi derbyn £30,000 yn ychwanegol.

O dan adran 11.1 a 14.1 o gôd ymddygiad y cyngor, fe ddylai'r cynghorydd Lewis fod wedi dangos diddordeb pan drafododd y cyngor y fferm wynt ar 16 Ionawr, 2012.

Pleidlais

Mae'r côd yn golygu y dylai'r Cynghorydd Lewis fod wedi gadael yr ystafell, ond fe arhosodd a chymryd rhan mewn pleidlais gudd am farn y cyngor ar y fferm wynt.

Honnodd ei bod wedi ymatal ei phleidlais.

Derbyniodd yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gŵyn ym mis Rhagfyr 2013 ac fe gynhaliodd Panel Dyfarnu Cymru wrandawiad yng Nghaerfyrddin ddydd Iau diwethaf.

Penderfynodd y panel fod hwn yn fater difrifol, a nodwyd bod y Cynghorydd Lewis ddim ond wedi cyfaddef i hyn ddiwrnod cyn y gwrandawiad.

Bydd y cynghorydd yn parhau i fod wedi ei gwahardd o'r cyngor cymuned hyd nes mis Tachwedd.