Teyrnged i Charlotte Speddy o Fethesda

Cyhoeddwyd

Mae teulu Charlotte Speddy o Gerlan, Bethesda, fu farw yn 17 oed ar ôl cael ei chymryd yn wael yr wythnos diwethaf, wedi rhoi teyrnged iddi.

Yn 2001, a hithau ddim ond yn bedair oed roedd Charlotte wedi teithio i America i gael llawdriniaeth arloesol i achub ei bywyd.

Cyfrannodd Catatonia, Bryn Terfel, Manic Street Preachers a'r actor Rhys Ifans eitemau ar gyfer ocsiwn elusen i godi arian fel ei bod yn gallu mynd i America am driniaeth yn 2002.

Roedd hi'n diodde o gyflwr oedd yn effeithio ar ei hysgyfaint ac asgwrn cefn.

Fe gafodd ei tharo yn wael gyda niwmonia yr wythnos ddiwethaf, ac yn ôl ei modryb, Helen Speddy, a roddodd deyrnged iddi ar Raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru fore Mercher, roedd hon yn "un frwydr yn ormod iddi, oherwydd ei hysgyfaint gwan".

"Roedd Charlotte byth byth yn cwyno," ychwanegodd. "Mae hi wedi mynd drwy gymaint o lawdriniaethau yn America ac yn y wlad yma, yng Nghaerdydd ac yn Lerpwl, a doedda chi byth yn ei chlywed hi'n cwyno mae hi wedi brwydro mor mor galed, 'da ni fel teulu yn prowd iawn ohoni."

Roedd Charlotte yn un o efeilliaid a dywedodd Helen Speddy bod ei brawd Tomos wedi bod yn ffigwr pwysig yn ei bywyd.

"Roeddan ni'n edrych i'r dyfodol... roedd y ddau yn 18 oed ym mis Hydref ac roedd 'na ddathliad mawr i fod, wedyn roedd hyn yn andros o sioc i bawb, ond 'da ni wir yn gwerthfawrogi gymaint o bobl sydd wedi meddwl am y teulu dros y dyddiau diwethaf 'ma ac yr holl negeseuon 'da ni gyd wedi'i dderbyn, mae hyn yn gysur mawr i'w rhieni Steve ac Angela ac i'r teulu.

"Mi fyswn i yn licio diolch yn fawr ar ran y teulu, i holl staff adran gofal dwys Ysbyty Gwynedd oedd wedi bod mor ofalus o Charlotte dros y pum diwrnod diwethaf, ac mi drio 'nhw bob dim posib."