Canlyniadau TGAU: Cymru yn well na Lloegr?

Gan Arwyn Jones
Gohebydd Addysg BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae miloedd o ddisgyblion yng Nghymru yn aros i glywed canlyniadau eu harholiadau TGAU.

Bydd gweinidogion yn gobeithio am gynnydd pellach yng nghanlyniadau disgyblion o Gymru, sydd wedi agosáu at ganlyniadau Lloegr yn y blynyddoedd diweddar.

Llynedd, roedd cynnydd o 0.2% yn y disgyblion wnaeth gael A neu A*, ac fe wnaeth 66.6% lwyddo i gael graddau A*-C.

Gohebydd Addysg BBC Cymru, Arwyn Jones, sydd wedi bod yn edrych ymlaen.

Yn barod mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhybuddio yn erbyn cymharu Cymru a Lloegr o ran canlyniadau TGAU mathemateg a Saesneg.

Y rheswm am hynny, medde' nhw, ydy fod disgyblion Cymru yn sefyll arholiad ym mis Tachwedd neu Ionawr, ac eraill yn yr haf. Ond dim ond canlyniadau'r haf gawn ni ddydd Iau.

Mi fydd rhaid aros tan yr hydref am yr holl ganlyniadau, a'r llynedd roedden nhw dipyn yn uwch na chanlyniadau'r haf yn unig.

Er enghraifft, ym mathemateg roedd canlyniadau mis Tachwedd 11% yn uwch na rhai'r haf o ran nifer y disgyblion lwyddodd i ennill graddau A*-C.

Ar y llaw arall mae llawer mwy o ddisgyblion Lloegr yn sefyll eu harholiadau yn yr haf.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Huw Lewis wedi dweud ei fod yn disgwyl i ddisgyblion Cymru wneud yn well na rhai Lloegr

Y rheswm am hynny oedd ymgais y llywodraeth yn Lloegr i beidio rhoi ail-gyfle i blant, lle'r oedd ysgolion yn trio eto ac eto i gael canlyniadau uwch.

Yng Nghymru, mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis wedi dweud nad ydy o am i ysgolion roi disgyblion i'w arholi dro ar ôl tro, ond mae o'n gwrthod eu gorfodi nhw i wneud hynny, fel sydd wedi digwydd yn Lloegr.

Gosod targed

Felly dydd Iau, mi gawn ni ganlyniadau disgyblion safodd arholiad yr haf.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Huw Lewis wedi bod yn dweud ei fod o'n disgwyl i ddisgyblion Cymru wneud yn well na'u cyfoedion yn Lloegr yng nghanlyniadau eleni.

Mi glywais i o'n dweud hynny am y tro cyntaf ddiwedd mis Tachwedd. Cyfeirio oedd o at nifer y disgyblion sy'n ennill pump neu fwy gradd A*-C mewn pum pwnc sy'n cynnwys Mathemateg ac unai Cymraeg neu Saesneg.

Y rheswm oedd o'n dweud hynny ydy fod y bwlch wedi bod yn mynd yn llai ac yn llai rhwng Cymru a Lloegr ers sawl blwyddyn.

Yn 2011 roedd y bwlch yn y canran o ddisgyblion oedd yn ennill y graddau yna yn 8.9% ond erbyn y llynedd roedd wedi mynd lawr i 1.4%.

Ond yn ddiweddar mae hi wedi dod i'r amlwg fod y system o raddio yn Lloegr wedi newid rhyw fymryn y llynedd, a bod hynny, efallai wedi tynnu canlyniadau Lloegr i lawr.

Mae hi'n annhebygol y bydd yr un peth yn digwydd eleni, felly mae hi'n bosib y bydd angen i ddisgyblion Cymru wneud fwy o gynnydd fyth os am oddiweddyd disgyblion Lloegr.