Ymchwiliad ombwdsmon i ymgeisydd Cynulliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Powys council
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gary Price yn wynebu cwynion am ei ymddygiad

Mae ymgeisydd Ceidwadol yn etholiad y Cynulliad yn wynebu ymchwiliad gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn honiad ei fod wedi dwyn anfri ar awdurdod lleol.

Fe wnaed y gŵyn yn erbyn Gary Price, cynghorydd sir ac ymgeisydd y Ceidwadwyr yn sedd Brycheiniog a Maesyfed.

Mae wedi dod i'r amlwg hefyd bod un o aelodau blaenllaw cangen y Ceidwadwyr wedi cwyno'n ffurfiol ynglŷn â'r ffordd gafodd Mr Price ei ddewis fel ymgeisydd mewn cyfarfod yn Llandrindod ym mis Gorffennaf.

Nid oedd Mr Price am wneud sylw ynglŷn â'r ymchwiliad, ac mae'r BBC wedi gofyn i'r Ceidwadwyr ymateb.

'Cyhoeddusrwydd negyddol'

Mae etholaeth Brycheiniog a Maesyfed, sedd bresennol arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru - Kirsty Williams, yn un o brif dargedau'r Ceidwadwyr yn etholiad y Cynulliad.

Mae Llywydd y Ceidwadwyr ym Mrycheiniog a Maesyfed, Jonathan Reeves, wedi dweud ei fod yn credu y gallai'r mater niweidio ymgyrch y Ceidwadwyr yno yn fawr.

Mae BBC Cymru wedi gweld copi o e-bost gafodd ei yrru at Gadeirydd y Ceidwadwyr, Jonathan Evans, yn mynegi pryder am effaith posib beirniadaeth gan yr ombwdsmon.

Petai'r ombwdsmon yn dyfarnu yn erbyn Mr Price, mae'r e-bost yn dweud: "Fe fyddai hyn yn gwneud ei sefyllfa fel ymgeisydd yn anghynaladwy, yn creu cryn dipyn o gyhoeddusrwydd negyddol, ac yn chwalu unrhyw ymgyrch i gipio'r sedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol."

Mae ffynhonnell yn swyddfa'r ombwdsmon wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i gŵyn ynglŷn â honiadau am ymddygiad Mr Price a oedd yn dwyn anfri ar Gyngor Sir Powys.

Y gred yw bod y gŵyn yn ymwneud â mater disgyblu.

Nid oedd Mr Price am wneud sylw ynglŷn ag ymchwiliad yr ombwdsmon.

'Dim dylanwad'

Cafodd Mr Price, cyn ymgeisydd i Blaid Cymru yn yr etholaeth yn 2011, ei wahardd dros dro o'i swydd fel cynghorydd ddwy flynedd yn ôl, ar ôl iddo ddatgelu gwybodaeth sensitif gafodd ei roi iddo.

Mae cangen leol y Ceidwadwyr wedi derbyn cwyn hefyd ynglŷn â chyfarfod pan gafodd Mr Price ei ddewis fel ymgeisydd.

Yr honiad yw bod Mr Price wedi derbyn negeseuon testun yn ystod sesiwn cwestiwn ac ateb.

Dywedodd Mr Price: "Fel ymgeisydd, does gen i ddim dylanwad dros y broses, heblaw am fy rôl fel ymgeisydd.

"Y farn rydw i wedi ei gael gan aelodau o'r cyhoedd yw bod y cwynion yma wedi dod gan un neu ddau o unigolion direidus."

Mae Brycheiniog a Maesyfed yn un o seddi targed y Ceidwadwyr yn etholiad y Cynulliad yn dilyn llwyddiant y Ceidwadwr Chris Davies yn yr etholiad cyffredinol eleni.