Sameena Imam: Brodyr wedi 'prynu clorofform'

  • Cyhoeddwyd
David Cooper (chwith) a Roger Cooper
Disgrifiad o’r llun,
David Cooper (chwith) a Roger Cooper

Mae llys wedi clywed bod dau frawd sydd wedi'u cyhuddo o lofruddio rheolwr siop Costco o Gaerdydd wedi cyfathrebu â'i gilydd mewn côd oedd yn cynnwys dyfyniadau o ffilmiau Star Wars.

Clywodd y llys hefyd eu bod wedi prynu clorofform ar wefan eBay.

Fe gafodd gorff Sameena Imam ei ddarganfod mewn gardd ar osod yng Nghaerlŷr ym mis Ionawr.

Adroddwyd bod Ms Imam, oedd yn gweithio mewn siopau Costco yn Coventry, Southampton, Bryste a Chaerdydd ar goll ar ôl iddi fethu aduniad teuluol yn Essex ar ddydd Gŵyl San Steffan.

Mae ei chariad Roger Cooper a'i frawd David yn gwadu llofruddiaeth yn Llys y Goron Birmingham.

Clywodd y rheithgor yn gynharach bod Cooper, oedd â thri o gariadon, wedi dewis cymryd Ms Imam "allan o'i fywyd" wedi iddi ddweud wrtho fod rhaid iddo adael ei bartner tymor hir.

Honnir bod Cooper, 41 oed o Coventry, yn credu y byddai'n cael y sac pe bai Ms Imam yn datgelu eu perthynas.

Honnodd yr erlynydd Timothy Spencer QC bod y ddau wedi llunio cynllun yn erbyn Ms Imam ar 11 Rhagfyr, ond eu bod wedi rhoi'r gorau i'r cynllun dridiau yn ddiweddarach.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe ddywed yr erlyniad bod y ddau wedi gyrru negeseuon testun i'w gilydd yn cynnwys y dyfyniadau "Death Star complete", "Stay on target, stay on target" a "You are expected Vader".

Awgrymodd Mr Spencer bod y dyfyniadau yn rhan o gôd yr oedd y ddau frawd yn deall.

Mae'r achos yn parhau.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Birmingham fod Sameena Imam yn un o gariadon Roger Cooper