Plasty wedi'i addurno â cherrig beddi plant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd Kim Davies yn euog i wneud newidiadau i'r adeilad rhestredig Gradd II

Mae llys wedi clywed bod datblygwr tai wnaeth drawsnewid plasty 16eg ganrif yn Sir Fynwy â phlaciau ar y waliau oedd yn ymddangos wedi'u gwneud o gerrig beddi plant.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod nifer o gerrig beddi wedi torri wedi'u darganfod yn yr ardd yn 2010.

Roedd placiau "tebyg iawn" wedi'u darganfod ar du mewn y tŷ.

Mae Kim Davies wedi cyfaddef trawsnewid Tŷ Llanwenarth yn y Fenni yn erbyn y gyfraith.

Cafodd Davies orchymyn i dalu dirwyon a chostau o £300,000 - £60,00 o ddirwyon a £240,000 tuag at gostau'r erlyniad.

Fe gafodd y tŷ ei adeiladu yn wreiddiol yn 1532. Fe wnaeth Davies brynu'r plasty yn 2007 am £675,000 a gwariodd dros £1m arno, oedd yn cynnwys newid y ffenestri oren gwreiddiol i rai "modern" a newid drysau a lle tân.

Fe wnaeth y newidiadau i'r adeilad rhestredig Gradd II heb ganiatâd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dywedwyd bod y tŷ wedi ysbrydoli'r emyn All Things Bright and Beautiful. Roedd y bardd Cecil Alexander yn ymwelydd yno yn 1848 pan wnaeth hi ei ysgrifennu.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Straeon perthnasol