Y Cymry specsi

  • Cyhoeddwyd

Dydyn ni ddim wedi cael llawer o gyfle i'w gwisgo nhw yr haf yma! Ond fedrwch chi nabod rhai o'r Cymry amlwg yma yn eu sbectolau haul?

Pwy yw hwn?

1) Mae'r sbectol hon bron mor ddigri a'r dyn sy'n ei gwisgo. Pwy ydi o?

2) Oes ganddi hi fwy nac un pâr o sbectols? Pwy ydi hi?

3) Fuasech chi ddim yn 'nabod y gŵr hwn heb ei sbectol haul! Pwy ydi o?

4) Dydi hi ddim yn anarferol gweld y Cymro hwn yn ei sbectol dywyll. Pwy ydi o?

5) Sbectol lachar i lenor disglair. Pwy bia hi?

6) Ai hwn fydd y dydd olaf eleni iddi hi wisgo sbectol haul? Pwy ydi hi?

7) Fydd o'n mynd â'i sbectol haul efo fo i Ffrainc yr haf nesa'? Pwy ydi o?

8) Pwy sydd yma? Howard Marks? Peter Cook? Mae'n cael digon o sylw'r paparazzi! Pwy di o?

9) Mae'n bosib bod yna fand o gymeriadau y tu ôl i'r sbectol yma. Pwy ydi hi?

10) Fydd o'n tynnu ei sbectol wedi i'r tacsi gyrraedd y tywyllwch? Pwy ydi o?

11) Mae hi'n anodd credu bod angen sbectol dywyll ar hon a hithau yn treulio cymaint o'i hamser yn y gwyll. Pwy ydi hi?