£1.6m i leihau tlodi yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
tlodiFfynhonnell y llun, Getty Images

Bydd grwpiau sy'n ceisio lleihau tlodi yng Nghymru yn rhannu £1.6m o arian gan y llywodraeth i ehangu eu gwasanaethau cymunedol.

Bydd Faith in Families o Abertawe yn derbyn £500,000 i symud eu gwasanaethau i blant i safle mwy.

Hefyd, bydd dwy eglwys yn Sir Caerffili, yn Nhrecelyn a Thredegar, yn derbyn £500,000 a £400,000 i atgyweirio eu safleoedd.

Bydd clwb bocsio Bulldogs Boxing yng Nghastell Nedd Port Talbot yn derbyn £150,000 ac fe fydd Capel Bethel, Doc Penfro yn derbyn £50,000.