Achos llys marwolaeth Sameena Imam yn dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Birmingham fod Sameena Imam yn un o gariadon Roger Cooper

Clywodd llys bod dyn wedi lladd un o dair o'i gariadon ar noswyl Nadolig gyda chymorth ei frawd.

Fe honnir bod Roger Cooper, 41, wedi cymryd Sameena Imam "allan o'i fywyd" ar ôl iddi fynnu ei fod yn gadael ei bartner.

Clywodd y llys bod Mr Cooper, o Coventry, yn credu y byddai'n colli ei swydd petai ei gyflogwr yn clywed am y berthynas gyda Sameena Imam, oedd yn dod o Gaerdydd.

Yn Llys y Goron Birmingham mae Roger Cooper a'i frawd David Cooper, o Gaerlŷr, wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth. Mae'r ddau yn gwadu'r cyhuddiad.

'Sinistr'

Clywodd y rheithgor y bydd Roger Cooper, rheolwr siop Costco yn Coventry, yn honni ei fod wedi teithio i Gaerlŷr i gasglu rhodd gan ei frawd.

Wrth agor yr achos ar ran yr erlyniad yn erbyn y ddau ddyn, dywedodd y bargyfreithiwr Timothy Spencer QC: "Fe wnaeth fynd i nôl y tegan ond rydym yn dweud mai gwir bwrpas y siwrne oedd bod ganddo gymhelliad llawer iawn mwy sinistr.

"Mewn gwirionedd roedd am yr hyn oedd am ddigwydd i Sameena Imam."

Gwelodd y rheithgor luniau CCTV o Ms Imam, oedd yn rheolwraig marchnata'r siop, yn gadael ychydig funudau cyn Roger Cooper am 16:00 ar 24 Rhagfyr y llynedd.

Yr honiad yw bod Ms Imam wedi gadael ei char yn yr ardal cyn cael ei hebrwng i Gaerlŷr, a'i lladd o fewn oriau.

Dywedodd Mr Spencer am y ddau ddiffynnydd: "Roeddynt yn credu eu bod wedi llwyddo gyda'r llofruddiaeth heb gael eu dal, roeddynt yn credu eu bod wedi cuddio arwyddion y drosedd. Roeddynt yn anghywir."

Roedd Ms Imam yn byw yn ne Cymru ac yn gweithio yn siopau Costco yn Coventry, Southampton, Bryste a Chaerdydd. Fe ddiflannodd ar ôl methu a mynd i gyfarfod teuluol yn Essex ar ddydd San Steffan.

Mae'r achos yn parhau.