Ffermwyr i gwrdd â gweinidogion

  • Cyhoeddwyd
llaethFfynhonnell y llun, Thinkstock

Bydd cynrychiolwyr undeb amaethwyr yr NFU yn cwrdd â gweinidogion amaeth San Steffan, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, ddydd Llun i drafod y problemau sy'n wynebu'r diwydiant.

Dywed yr NFU fod yna argyfwng yn wynebu ffermwyr llaeth, a bod prisiau cig oen wedi disgyn i lefelau 2009.

Dywedodd Stephen James, Llywydd NFU Cymru: "Mae ffermwyr llaeth, cig oen a thir ar yn wynebu her fawr.

"Yn ôl ffigyrau swyddogol mae nifer y ffermwyr llaeth yng Nghymru a Lloegr wedi gostwng yn gyson. Ers Ionawr 2015, mae 236 o ffermwyr wedi gadael y diwydiant, ac mae'r duedd yn parhau.

Ddydd Llun diwethaf fe wnaeth cynrychiolwyr yr NFU gymryd rhan mewn uwch-gynhadledd argyfwng' gyda rhybudd fod y pris maen nhw'n ei dderbyn am eu hŵyn wedi cyrraedd lefelau difrifol o isel.

Maen nhw'n honni bod y ganran o gig oen cartref sy'n cael ei werthu yn y siopau wedi gostwng o 60% i 50% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn dilyn y cyfarfod fe wnaeth yr NFU alw ar "lywodraeth y DU, manwerthwyr a phroseswyr a'r Undeb Ewropeaidd i beidio anwybyddu arwyddion bod amaethu mewn cyflwr argyfyngus."

Fe ddywed y datganiad gan NFU Cymru, NFU, NFU'r Alban ac Undeb Amaethwyr Ulster:""Mae cyfarfod brys o Gyngor Gweinidogion Amaeth Ewrop ar 7 Medi. Rydym yn galw ar holl weinidogion amaeth y DU i sefyll dros amaethwyr Prydain yn y cyfarfod yna."