Iechyd meddwl: Trefn ariannu i barhau

  • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Mark Drakeford: Y drefn o glustnodi arian ar gyfer iechyd meddwl i barhau

Dywed Gweinidog Iechyd Cymru Mark Drakeford y bydd y drefn o glustnodi arian penodol ar gyfer gofal iechyd meddwl yn parhau yn dilyn adolygiad o'r drefn.

Cafodd y drefn o glustnodi arian ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn 2008, gyda'r bwriad o amddiffyn buddsoddiadau yn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ôl adroddiad gan PricewaterhouseCoopers roedd hynny wedi cael ei gyflawni "gan fwyaf."

Ond maen nhw hefyd yn cynnwys argymhellion er mwyn gwneud "cyswllt gwell rhwng gwariant a chanlyniadau."

Dywed Llywodraeth Cymru eu bod yn ystyried yr argymhellion.

Mae'r Gweinidog Iechyd hefyd wedi cyhoeddi fod Llywodraeth Cymru wedi clustnodi £587miliwn ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl yn 2015-16 - cynnydd ar y £389 miliwn gafodd ei glustnodi yn 2009-10.

Dywedodd Mark Drakeford: "Gall afiechyd meddwl gael effaith sylweddol ar ddisgwyliad oes ac mae'n un o'r materion allweddol sy'n achosi anghydraddoldeb iechyd.

"Yng Nghymru, rydym yn gwario mwy ar wasanaethau iechyd meddwl na unrhyw ran arall o'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol; mae'r cyhoeddiad heddiw yn dangos eto ein hymrwymiad i'r rhan hanfodol hon o'r gwasanaeth iechyd."