Gwasanaeth i nodi Diwrnod VJ

  • Cyhoeddwyd
Llandaff Cathedral
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaeth ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf

Cafodd gwasanaeth arbennig i nodi Diwrnod Buddugoliaeth dros Japan ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Roedd y gwasanaeth, gafodd ei drefnu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd ar y cyd ag Eglwys Gadeiriol Llandaf, yn coffáu buddugoliaeth y cynghreiriaid dros Japan a diwedd yr Ail Ryfel Byd ym 1945.

Fe wnaeth Prif Weinidog Cymru , Carwyn Jones ddarllen yn ystod y gwasanaeth, ynghyd â Mr D. Hugh Thomas, Is-gennad Anrhydeddus Japan.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Carwyn Jones: "Rhaid inni byth ag anghofio'r aberth a wnaed gan luoedd y cynghreiriaid er mwyn amddiffyn ein rhyddid yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

"Roedd y fuddugoliaeth dros Japan gan luoedd y Cynghreiriaid yn ddiwedd ar chwe blynedd o wrthdaro a welodd golled enbyd o ran nifer y rhai fu farw a dinistr i gymaint o gymunedau ar draws y byd.

"Bydd lle arbennig yn ein calonnau bob amser i'w gwroldeb mewn brwydr, yn aml mor bell o gartref, ac mae'n bwysig ein bod yn cofio ac yn mynegi ein diolchgarwch am eu gwasanaeth."

Diolchgarwch

Dywedodd Phil Jones, Rheolwr Ardal Cymru o'r Lleng Brydeinig Frenhinol: "Dros y blynyddoedd, mae cyn-filwyr a wasanaethodd yn y Dwyrain Pell wedi dweud eu bod yn aml yn teimlo iddynt gael eu hanwybyddu neu'u hanghofio.

"Wrth i'r bobl gartref ddathlu Buddugoliaeth yn Ewrop a dychwelyd i'w bywyd bob dydd arferol, roedd y rheini oedd yn ymladd yn y Dwyrain Pell yn dal i ryfela.

"Wrth inni goffáu'r hyn a ddigwyddodd 70 mlynedd yn ôl mae cyfle i'r genedl ddangos ei diolchgarwch i'r cyn-filwyr hyn a "anghofiwyd", ac i gydnabod y dyfalbarhad a'r penderfyniad a ddangoswyd ganddynt wrth barhau i ymladd yn yr amgylchedd mwyaf heriol i ddod â'r Ail Ryfel Byd i ben."

Dywedodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd David Walker:

"Mae Diwrnod VJ yn ddigwyddiad o bwys enfawr, ac yn caniatáu inni gofio'r rheini a gollodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac i fynegi ein diolchgarwch am eu haberth. Mae'r digwyddiad hwn i'w coffáu yn deyrnged briodol i'r rheini wnaeth cymaint i amddiffyn y wlad hon a sicrhau buddugoliaeth yn Japan."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Torf yn dathlu buddugoliaeth dros Japan tu allan i Balas Buckingham ym mis Awst 1945
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gweinidog Tramor Japan, Mamoru Shigemitsu, yr arwyddo dogfennau ildio ar fwyrdd yr UUS Missouri yn 1945