Lluniau: Yr haf yn y Gogledd // Pics: Summer in north Wales

Cyhoeddwyd

Sut haf ydy hi wedi bod i chi hyd yma? Mae'n gyfle i rai ohonom ni gael ein gwynt atom a chael amser i werthfawrogi byd natur a'r amgylchfyd o'n cwmpas, i eraill mae'r prysurdeb yn parhau. Dyma i chi rai o luniau trawiadol yr haf yng ngogledd Cymru trwy lens y ffotograffydd Ceri Llwyd:

Are you having a good summer? It's an opportunity for some of us to take a breathe and have the opportunity to enjoy nature and the countryside around us, whilst for others its a busy time of the year. Here's a flavour of the summer in north Wales through the lens of photographer Ceri Llwyd:

disgrifiad o’r llunDydi cneifio alpaca ddim mor hawdd a chneifio dafad! // Shearing an alpaca is not as straightforward as shearing a sheep!
disgrifiad o’r llunMae'r gwrychoedd yn edrych yn dlws yr adeg hon o'r flwyddyn // The hedges look pretty at this time of year
disgrifiad o’r llunMae Bryn Williams wedi cael haf prysur yn agor ei fwyty newydd ym Mhorth Eirias // Chef Bryn Williams has ahad a busy summer opening his new restaurant at Porth Eirias, Colwyn Bay
disgrifiad o’r llunOes 'na grancod yn cuddio yn y dŵr ym Marina Conwy? // Some children enjoying their freedom over the holidays at Conwy Marina
disgrifiad o’r llunMae hi'n dymor casglu cregyn gleision o wely afon Conwy // It's time to collect the mussels from the bed of the Conwy river
disgrifiad o’r llunGobeithio nad ydych chi ar frys! // It's yet another north Wales road flock!
disgrifiad o’r llunMae dyfodol pier Bae Colwyn y ansicr ond mae'n dwyn atgofion yn ôl i lawer am hafau pleserus y gorffennol // Colwyn Bay pier's future is in doubt but it evokes memories of many a golden summer in the past
disgrifiad o’r llunFalle bod oes aur y pier ar ben, ond mae oes newydd o antur wedi dechrau yr haf yma yn Nolgarrog // The golden age of the piers may be over, but a new age of adventure has begun in Dolgarrog
ffynhonnell y llun, Empics
disgrifiad o’r llun"C'mon Cymru. 'Di hi ddim yn hir rwan tan Gwpan y Byd." // "C'mon Wales! Not log to go now before the World Cup begins."
disgrifiad o’r llun"Mi fyswn i'n gwerthfawrogi bod yn ddi-wifr yng nghefn gwlad" // Hope you have enjoyed Cymru Fyw's bull-iant look at Summer in North Wales