Lleidr yn clymu dynes 88 oed yn ei hystafell wely

  • Cyhoeddwyd
mold crown

Clywodd llys fod lleidr wedi torri i mewn i ystafell pensiynwraig 88 oed ym Mangor tra roedd hi'n cysgu yn ei gwely a rhoi cadach dros ei hwyneb.

Cafodd Floyd Rice, 39 oed o Fangor ei garcharu am wyth mlynedd yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Ar ôl mynd i fflat Beryl Williams, dywedodd wrthi i fod yn dawel a rhoi cadach drosti a gofyn am ei harian.

Ond tra roedd o'n edrych am yr arian, fe wnaeth hi geisio ffonio'r heddlu o'i gwely.

Fe wnaeth Rice sylwi ar hyn a defnyddio cebl ffôn i'w chlymu.

Ond doedd o heb sylwi fod y ffôn yn dal wedi ei gysylltu, ac roedd yr heddlu yn gallu gwrando ar yr hyn oedd yn digwydd.

Fe wnaeth Rice ddianc cyn i'r heddlu gyrraedd ond cafodd ei arestio yn ddiweddarach.

Roedd wedi cymryd £200 o'r tŷ, a bag llaw'r ddynes hefyd.

Roedd o wedi pledio'n ddieuog i'r lladrad, a lladrad arall yn yr un bloc o fflatiau ddau fis yn gynharach.