Caethwasiaeth: Arestio dyn 59 oed

Cyhoeddwyd

Mae dyn 59 oed o Gaerdydd wedi cael ei arestio fel rhan o ymchwiliad i gaethwasiaeth.

Cafodd y dyn o Laneirwg ei arestio gan swyddogion o Heddlu Gwent fel rhan o Ymgyrch Imperial ddydd Llun ar amheuaeth o gynllwynio i herwgipio.

Mae Ymgyrch Imperial yn ymchwiliad i droseddau difrifol yn erbyn oedolion bregus.

Mae'r dyn yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Ystrad Mynach yn sir Caerffili.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Paul Griffiths: "Mae ein gwaith o sicrhau diogelwch y rhai sy'n agored i gael eu hecsploitio, ac i ddod â'r rhai sy'n gyfrifol am y troseddau difrifol i gyfraith, yn parhau."