Diflaniad Alec Warburton: Ymchwiliad yn parhau

Published
image copyrightHeddlu De Cymru
image captionDoes neb wedi gweld Alec Warburton ers 31 Gorffennaf

Mae ymchwiliad i lofruddiaeth yn parhau yn dilyn diflaniad dyn o Abertawe.

Mae Alec Warburton, 59 oed, wedi bod ar goll ers 31 Gorffennaf.

Dywedodd yr heddlu ddydd Sadwrn eu bod yn chwilio am denant Mr Warburton, David Craig Ellis, 40 oed, am eu bod yn credu bod ganddo wybodaeth am ei ddiflaniad.

Ddydd Mawrth fe wnaeth y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley apêl bersonol i Mr Ellis gysylltu gyda'r heddlu.

image copyrightSouth wales police
image captionMae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda thenant Mr Warburton, David Craig Ellis

Fe gafodd yr heddlu wybod fod Mr Warburton ar goll o'i gartref ar Ffordd Vivian ar 2 Awst.

Maen nhw wedi bod yn chwilio y tu mewn ac o amgylch ei dŷ ac fe gafodd pabell yr heddlu ei chodi ar y stryd ddydd Iau.

Hefyd mae'r heddlu'n chwilio am gar Peugeot 205 gwyrdd Mr Warburton ac mae lluniau camerâu cylch cyfyng wedi cadarnhau bod y car wedi ei ddefnyddio ar 2 Awst.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Hurley: "Fe gafodd y car ei yrru i ogledd Cymru ddydd Sadwrn 1 Awst a ry'n ni eisiau clywed gan unrhyw un allai fod wedi gweld y car neu David Ellis ar unrhyw adeg rhwng 14:00 a hanner nos y diwrnod hwnnw rhwng Caersws a Betws y Coed.

"Fe gafodd y car ei ddychwelyd i Abertawe'r bore canlynol. Ry'n ni'n gwybod y cafodd ei ddefnyddio yn ardal Abertawe tan 4 Awst a dyw e ddim wedi ei weld ers hynny."

image copyrightSouth Wales Police
image captionMae'r heddlu'n chwilio am gar Peugeot 205 gwyrdd Mr Warburton

Straeon perthnasol