Miloedd o ddisgylbion Cymru yn aros am ganlyniadau Lefel A

  • Cyhoeddwyd
A-level results
Disgrifiad o’r llun,
Yn 2014 fe lwyddodd 6.7% i gael A*

Bydd miloedd o ddisgyblion yng Nghymru yn cael gwybod canlyniadau eu harholiadau safon uwch, neu lefel A, ac ar gyfer y fagloriaeth fore Iau.

Y llynedd roedd yna gynnydd am y tro cyntaf ers pum mlynedd yn nifer y disgyblion lwyddodd i ennill un ai gradd A neu A*.

Fe lwyddodd 6.7% i gael A* yn 2014 - y ganran uchaf ers i'r raddfa gael ei chyflwyno yn 2010.

Ond bu gostyngiad bychan i 97.3% yn y canran wnaeth sicrhau graddau rhwng A* i E.

Bydd nifer hefyd yn edrych i weld a yw disgyblion Cymru yn parhau i gau'r bwlch sy'n bodoli rhyngddyn nhw a disgyblion Lloegr.

A bydd diddordeb hefyd i weld a yw merched yn parhau i berfformio yn well na bechgyn.?

Eleni bydd canlyniadau elfen graidd y fagloriaeth hefyd wedi eu graddio am y tro cyntaf o A* i C.

Roedd yna bryder am ba mor ddefnyddiol oedd yr hen system o basio, methu neu anrhydedd.

MANYLION CLIRIO COLEGAU