Cymru'n 'gosod esiampl' ar ddigartrefedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn edrych ar nifer y bobl sy'n ddigartref, a pham

Mae Cymru yn "gosod esiampl i weddill y DU" ar ddigartrefedd - ond fe allai cyfreithiau newydd ar rentu rhwystro datblygiad, yn ôl elusennau.

Mae'r adroddiad gan elusenau Crisis a Sefydliad Joseph Rowntree yn canmol cyfreithiau unigryw Cymru sy'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem.

Ond mae'r elusennau yn rhybuddio y gallai cael gwared ar amddiffyniad tenantiaeth chwe mis mewn Mesur Cymru newydd ddadwneud y gwaith caled.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y mesur yn helpu'r digartref, gan ddarparu marchnad rentu fwy hyblyg.

"Yn rhy aml dyw pobl sy'n wynebu bod yn ddigartref ddim yn cael help gan gynghorau am nad oes cyfrifoldeb cyfreithiol i rwystro pobl rhag bod yn ddigartref," meddai Jon Sparkes, prif weithredwr Crisis.

"Gan ddod a Deddf Tai (Cymru) 2014 i rym, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod esiampl i weddill y DU. Mae'r gyfraith yn golygu bod rhaid i gynghorau yng Nghymru gynnig cefnogaeth i unrhyw un sy'n wynebu bod yn ddigartref.

'Llai o ddiogelwch'

Ond mae cyfreithiau arfaethedig newydd ar gyfer y farchnad rentu yng Nghymru yn destun pryder, yn ôl awduron yr adroddiad.

"Ry'n ni'n bryderus am y nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sy'n rhentu eu tai yn breifat, sy'n wynebu hyd yn oed llai o ddiogelwch" meddai Julia Unwin, pennaeth Sefydliad Joseph Rowntree.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru wfftio'r feirniadaeth, gan honni bod Crisis wedi cefnogi'r cynlluniau mewn ymgynghoriad yn 2013.

"Bydd darparu mwy o hyblygrwydd i rentu am gyfnod llai yn annog perchnogion i rentu i rai sy'n cael eu gweld yn risg uchel, fel pobl sydd â hanes sâl o rentu," meddai llefarydd.

"Bydd hyn yn helpu tenantiaid i osgoi cael eu gyrru tuag at dai o safon is a bod yn ddigartref."