Tawel Fan: Enwau 12 wedi eu cyfeirio at gyrff proffesiynol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe wnaeth adroddiad ddarganfod bod rhai cleifion wedi'u trin "fel anifeiliaid" ar ward Tawel Fan

Bellach mae enwau 12 o staff wedi cael eu cyfeirio at eu cyrff proffesiynol o ganlyniad i sgandal uned iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Daw'r newyddion wrth iddi ddod i'r amlwg bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi talu £9m i setlo achosion o esgeulustod a niwed personol yn y 12 mis diwethaf.

Fe wnaeth y bwrdd hefyd wario £711,358 mewn costau yn amddiffyn yr honiadau.

Bydd prif weithredwr dros dro'r bwrdd iechyd, Simon Dean, yn adrodd y diweddaraf ar yr holl gamau sy'n cael eu cymryd gan y tîm ymateb gafodd ei sefydlu yn dilyn y sgandal i'r uned iechyd meddwl mewn cyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth.

Gwahardd naw

Fe wnaeth Adroddiad Ockenden ddarganfod bod rhai cleifion wedi'u trin "fel anifeiliaid" ar y ward.

Mae Mr Dean wedi cadarnhau bod naw aelod o staff wedi'u hadrodd i'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, a thri arall i'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Mae naw aelod o staff wedi'u gwahardd, pedwar wedi'u symud i rywle arall, a thri wedi cael cyfyngiadau ar eu dyletswyddau.

disgrifiad o’r llunBydd y prif weithredwr dros dro, Simon Dean, mewn cyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth

Mae'r Gwasanaeth Cynghori Iechyd a Gofal wedi ei gomisiynu i gynnal ymchwiliad, a bu staff y gwasanaeth yn cyfarfod teuluoedd cleifion Tawel Fan ddydd Llun.

Mae rhai o'r teuluoedd wedi gofyn i gael eu cydnabod fel rhai sydd â diddordeb penodol yn yr ymchwiliad, i'w galluogi i fynychu cyfarfodydd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

£25,000 yr achos

Fel pob bwrdd iechyd, mae Betsi Cadwaladr yn cyfrannu i Gronfa Risg Cymru - math o yswiriant.

Golygai hyn mai £2,094,282 o'r £9m oedd rhaid i'r bwrdd iechyd ei hun gyfrannu, neu £25,000 yr achos.

Bydd y manylion yn cael eu cyhoeddi mewn adroddiad gan Chris Wright, y cyfarwyddwr gwasanaethau corfforedig, i gyfarfod y bwrdd ddydd Mawrth.

Dywedodd bod y bwrdd mewn "safle heriol" o ran delio â phryderon, sy'n cynnwys honiadau o ddigwyddiadau difrifol.

Ond mae'r adroddiad yn dweud bod "newidiadau sylweddol wedi'u gwneud dros y 12 mis diwethaf", a bod "cynllun gweithredu mewn lle".

Mae'n mynd ymlaen i ychwanegu: "Mae cyflymdra gwelliannau a newidiadau wedi bod yn siomedig o araf o ganlyniad i newidiadau cyfundrefnol."

Straeon perthnasol