Anafiadau difrifol mewn ymosodiad

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion a gwybodaeth wedi i ddyn gael anafiadau difrifol mewn digwyddiad ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, nos Wener.

Am tua 22:30 nos Wener, 7 Awst, fe ddywed yr heddlu bod rhywun neu rhywrai wedi ymosod ar ddyn ger Ffordd Telford yn agos i Westy'r Fic.

O ganlyniad i'r ymosodiad fe gafodd y dyn 27 oed ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Bellach mae wedi cael ei drosglwyddo i ysbyty arbenigol yn Stoke-on-Trent gydag aniafiadau difrifol, ond mae ei gyflwr wedi ei ddisgrifio fel "sefydlog".

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Leigh Anderson o Heddlu'r Gogledd: "Mae ein hymchwiliad yn parhau, gan gynnwys astudio lluniau CCTV.

"Ond rydym hefyd yn apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld yr ymosodiad, neu sydd â gwybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad i gysylltu gyda ni."

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad gysylltu gyda'r heddlu yn Llangefni ar 101 gan nodi'r cyfeirnod S118918.