Cyn AS: Adfer Cymal 4 ddim yn flaenoriaeth

Cyhoeddwyd

Mae cyn AS dwyrain Abertawe, Siân James wedi ymateb i awgrym Jeremy Corbyn y gallai Llafur adfer yr ymrwymiad hanesyddol i berchnogaeth gyhoeddus diwydiant.

Arferai Cymal 4 cyfansoddiad y blaid amlinellu'r ymrwymiad hwnnw, tan iddo gael ei ddileu yn ystod arweinyddiaeth Tony Blair.

Dywedodd Ms James ar raglen Radio Wales, Sunday Supplement, ei bod hi'n "hiraethus" am gymal 4 ond awgrymodd nad oedd ei adfer yn flaenoriaeth i bleidleiswyr.

"Yr economi, cenedlaethau'r dyfodol, gwasanaethau cyhoeddus a'r pwysau ar lywodraeth leol" oedd y pynciau roedd pobl yn eu trafod gyda hi yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol, meddai.

Dywedodd Mr Corbyn wrth yr Independent on Sunday na ddylai Llafur osgoi buddsoddiad cyhoeddus mewn diwydiant.

Dywedodd un o'i wrthwynebwyr Liz Kendall wrth y papur fod Cymal 4 yn perthyn i'r gorffennol.

Pum mlynedd arall o ymryson mewnol?

Yn ôl un o haneswyr y Blaid Lafur, yr Athro Chris Williams, pennaeth Adran Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd: "Gweithred symbolaidd oedd hon [dileu cymal 4] gan Blair... ac o ran Corbyn mae'n signal i'w gefnogwyr, mai dyma'r cyfeiriad yr hoffai i'r Blaid Lafur fynd iddo.

"Yn bersonol, dwi'n ffafrio perchnogaeth gyhoeddus, ac roeddwn i'n gresynu bod nifer o ddiwydiannau allweddol wedi eu preifateiddio.

"Ond dwi'n amheus fod etholwyr y DU yn barod ar gyfer ail-wladoli.

"Fy mhryder i, os yw Jeremy Corbyn yn llwyddo, yw y caiff y Blaid Lafur bum mlynedd arall o ymryson mewnol cyn rhoi eu tŷ mewn trefn."

Ddydd Sadwrn dywedodd AS Ogwr Huw Irranca-Davies nad oedd e'n difaru enwebu Jeremy Corbyn ar gyfer yr arweinyddiaeth, er ei fod e'n cefnogi Yvette Cooper.