Lluniau'r Steddfod: Dydd Gwener // The National Eisteddfod: Friday's Pictures

Cyhoeddwyd

Mae'r dydd Gwener yn ddiwrnod prysur ar faes yr Eisteddfod a heddiw bu'r artist Elin Vaughan Crowley o Fachynlleth yn tynnu lluniau ar ran Cymru Fyw. Dyma rai o uchafbwyntiau'r dydd drwy lygaid Elin:

On Friday artist Elin Vaughan Crowley, from Machynlleth, was Cymru Fyw's guest photographer at the National Eisteddfod in Meifod. Here are some of the day's highlights through Elin's lens:

disgrifiad o’r llunMegan yn cael ei gwallt wedi ei drin gan ei mam Rachael ar gyfer dawns y blodau // Megan was one of the flower girls in the Gorsedd ceremony
disgrifiad o’r llunSiân James yn paratoi ar gyfer y seremoni i gael ei hurddo i'r Orsedd // Folk singer Siân James was accepted to the Gorsedd of Bards today
disgrifiad o’r llunAlex Jones yn chwythu cusan // Presenter Alex Jones was made a member of the Gorsedd of Bards
disgrifiad o’r llunRoedd Aled Wyn Davies ac Elen Rhys yn canu yn seremoni urddo'r aelodau newydd // A time for celebration... and a bardic cwtch!
disgrifiad o’r llunDigon o ryfeddod! // All the preparation was evidently worth it
disgrifiad o’r llunAr gof a chadw // The Gorsedd gathering is a great photo opportunity
disgrifiad o’r llunFe arhosodd hi'n sych, er gwaethaf ambell i gwmwl // The rain stayed away, despite the gathering clouds
disgrifiad o’r llunMae'r Llyfrgell Genedlaethol yn arddangos darnau o'u harchif sgrin a sain // An opportunity to enjoy archive footage held by The National Library of Wales
disgrifiad o’r llunDafydd yn cuddio tu ôl i'w dad Gareth // Camera shy!
disgrifiad o’r llunEntrepreneurs ifanc lleol gyda'u prosiect Busnes Bach // Young entrepreneurs from a local school
disgrifiad o’r llunAngen help? // Need any help?
disgrifiad o’r llunY Gorlan yn Maes B // "Are you sure?" - a sign at the youth site Maes B
disgrifiad o’r llunSypreis yn y Pafiliwn! Yr actores Siân Phillips yn perfformio // Siân Phillips made an impromptu performance in the pavilion
disgrifiad o’r llunHywel Griffiths, bardd y Gadair, yn codi // The audience applauds poet Hywel Griffiths - winner of the Chair
disgrifiad o’r llunPaparazzi'r Pafiliwn! // The pavilion paparazzi!

Cofiwch y gallwch wylio fideo byw o'r Pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw.

Remember that you can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website.