Gweithwyr iechyd yn teimlo 'cywilydd'

  • Cyhoeddwyd
Tawel Fan
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y bwrdd iechyd ei roi dan fesurau arbennig yn dilyn sgandal uned Tawel Fan

Mae rhai aelodau staff yn teimlo cywilydd eu bod yn gweithio i fwrdd iechyd mwyaf Cymru, yn ôl ysgrifennydd rhanbarthol undeb Unison, Margaret Thomas.

Daeth ei sylwadau wrth i'r undeb gynnal cyfarfod ddydd Iau gyda staff Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i drafod pa mor hapus ydyn nhw yn eu gwaith.

Fe gafodd y Bwrdd ei roi o dan reolaeth mesurau arbennig y llywodraeth 'nol ym mis Mehefin.

Dywed yr undeb eu bod wedi casglu barn y staff drwy anfon holiadaur a'u bod wedi derbyn drso 1,000 o ymatebion.

Dywed yr undeb mai nod yr holiadur oedd gwella amgylchiadau gweithio staff.

Yn y cyfamser, mae adroddiad gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru yn dweud fod y rhan fwyaf o gleifon wedi ymateb yn bositif ynglŷn â sofanau gofal o fewn y bwrdd.