Carwyn Jones: Proses `byth yn berffaith`

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Jones yn siarad yn ystod ymweliad â stiwdio animeiddio ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud nad yw'r broses o wirio busnesau cyn rhoi cymorthdaliadau iddyn nhw "byth yn berffaith".

Ond dywed Carwyn Jones fod y llywodraeth yn "cefnogi enillwyr y rhan fwyaf o'r amser".

Ddoe, datgelodd BBC Cymru fod y llywodraeth yn ceisio sicrhau ad-daliad o'r £700,000 a roddwyd yn 2013 i'r cwmni ariannol Guardian Wealth Management cyn i'r cwmni adael Cymru flwyddyn yn ddiweddarach.

Wythnos diwethaf aeth cwmni arall a oedd wedi derbyn miloedd gan y llywodraeth i'r wal. Roedd Griffin Place Communications yn cyflogi 140 o bobl yng Nghwmbrân.

Dywedodd y Prif Weinidog fod gwaith i sicrhau bod yr arian hynny'n cael ei ad-dalu "ar y gweill".

Roedd Mr Jones yn siarad yn ystod ymweliad â stiwdio animeiddio Animortal ym Mhen-y-bont ar Ogwr, cwmni sy'n cael £650,000 gan y llywodraeth i'w gynorthwyo i wneud ei ffilm ddiweddaraf yno.

Dywedodd ei fod yn "hyderus iawn" fod y gwiriadau sy'n cael eu gwneud ar gwmnïau'n ddigon da "ond dydyn nhw byth yn berffaith.

"Yn anochel pan y'ch chi'n cefnogi busnesau mae 'na rai na fydd yn llwyddo.

"Ond os mai dyrnaid yn unig ohonyn nhw sydd, a dyrnaid ydyn nhw yng Nghymru, yna mae'n risg y mae'n rhaid ei gymryd.

"Cyhyd ag y gellwch chi ddangos bod y mwyafrif helaeth o'r buddsoddiadau rydych chi'n eu gwneud yn llwyddo yna'n anochel dwi'n meddwl bod hynny'n ddigon da i bobl Cymru, y bydden nhw'n ystyried hynny'n ddigon da."