Gwrthod cais am waith glo brig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu protestwyr yn ymgynnull y tu allan i'r cyfarfod yng Nghaerffili

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Caerffili wedi gwrthod cais cynllunio gan gwmni Miller Argent ar gyfer gwaith glo brig dadleuol Nant Llesg yng Nghwm Rhymni.

Pleidleisiodd 12 aelod yn erbyn y datblygiad ar sail effaith weledol y datblygiad gyda dau yn ymatal eu pleidlais.

Ni wnaeth unrhyw un bleidleisio o blaid.

Roedd y cwmni wedi dweud y byddai'r datblygiad yn creu hyd at 239 o swyddi llawn amser ac yn arwain at fuddsoddiad blynyddol o £13 miliwn.

Bu aelodau o fudiad Cyfeillion y Ddaear yn protestio y tu allan i'r cyfarfod.

Ym mis Mehefin fe wnaeth y pwyllgor ohirio penderfyniad ar y cais er mwyn rhoi amser i swyddogion y cyngor ganfod achosion priodol i'w wrthod.

Eisoes mae Miller Argent wedi awgrymu y gallai'r awdurdod wynebu bil cyfreithiol sylweddol os fydd y cwmni'n llwyddo gydag apêl yn erbyn y penderfyniad terfynol.

Gan fod swyddogion Cyngor Caerffili wedi argymell caniatáu'r datblygiad yn flaenorol, roedd y cwmni'n awgrymu y byddai ganddyn nhw le i apelio.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cais cynllunio Nant Llesg ei wrthod gan gynghorwyr: Llun archif o safle glo brig

Straeon perthnasol