Gwylwyr yn unig i ddewis Cân i Gymru yn 2016

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y newidiadau eu datgelu gan y gyflwynwraig Elin Fflur ym mhabell S4C

Mae cystadleuaeth Cân i Gymru wedi ei lansio yn swyddogol ar faes yr Eisteddfod, gyda rhai newidiadau i'r fformat.

Yn 2016, bydd cyfansoddwyr Cymru yn cystadlu am wobr o £5,000, cynnydd o £1,500 ers y gystadleuaeth ddiwethaf.

Hefyd, pleidlais y gwylwyr yn unig fydd yn penderfynu enillydd y gystadleuaeth.

Cafodd y newidiadau eu datgelu gan y gantores a'r gyflwynwraig Elin Fflur yng nghwmni Elin Angharad, y gantores fuddugol yn 2015.

Tlws y Beirniaid

Er mai pleidlais y cyhoedd fydd yn penderfynu'r enillydd, bydd y beirniaid yn cyflwyno Tlws y Beirniaid i'w hoff gan.

Dywedodd Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C, Elen Rhys: "Ar gyfer 2016, roeddem eisiau gwneud newidiadau, a gwrando ar farn gwylwyr.

"Felly, am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd, y gwylwyr yn unig fydd yn dewis yr enillydd yn 2016.

"Roedd hyn yn bwysig iawn i ni, ond, rydym hefyd yn awyddus i glywed barn arbenigwyr yn y byd cerddoriaeth, a dyna pam ein bod ni'n cyflwyno gwobr Tlws y Beirniaid ar gyfer 2016."

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeiswyr yw 20 Tachwedd eleni, ac yna bydd wyth cân yn cael eu dewis i fod ar y rhestr fer.

Bydd pedwar o fentoriaid o'r byd cerddoriaeth yn helpu i berffeithio'r caneuon cyn y gystadleuaeth, fydd yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2016.

Pynciau Cysylltiedig