Dim carchar ar ôl treisio bachgen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd y rheithgor fod Butt yn euog o 14 cyhuddiad o dreisio

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd dyn 85 oed yn euog o dreisio plentyn ysgol dros gyfnod o saith mlynedd.

Yn ôl y rheithgor roedd Derek Desmond Butt yn euog o 21 cyhuddiad.

Yn dilyn y rheithfarn fe eglurodd y barnwr na fyddai Mr Butt yn wynebu cyfnod yn y carchar gan ei fod yn dioddef o ddementia.

Disgwylir i'r barnwr ystyried tri opsiwn posib pan fydd yr achos yn dod i ben ddydd Gwener - gorchymyn ysbyty, gorchymyn goruchwyliaeth, neu ryddhau'r diffynnydd.

Clywodd y llys fod y plentyn wedi dioddef cyfres o ymosodiadau rhwng 2006 a 2013.

Cafwyd Mr Butt yn euog o 14 cyhuddiad o dreisio a 7 cyhuddiad o gyffwrdd plentyn yn rhywiol.

Yn ystod yr achos fe ddywedodd mam y plentyn ei bod ar y pryd yn ymddiried yn y diffynnydd yn llwyr.

Roedd y plentyn, meddai, wedi cadw'n dawel dros gyfnod hir gan fod yr ymosodiadau wedi digwydd dros gyfnod mor hir ei fod yn credu bod yr ymddygiad yn "normal".

Clywodd y llys bod iechyd Mr Butt wedi dirywio ers iddo gael ei arestio, ac yn ôl seiciatryddion, nid oedd mewn cyflwr i wynebu achos llawn yn ei erbyn.