Cynllun ar gyfer banc datblygu Cymru wedi'i ohirio

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock
disgrifiad o’r llunByddai Cyllid Cymru wedi dod yn rhan o'r banc datblygu newydd

Mae cynllun ar gyfer banc datblygu yng Nghymru wedi cael ei ohirio gan weinidogion, yn ôl arweinwyr busnes a gwleidyddion.

Mae'r Gweinidog Economi Edwina Hart wedi ysgrifennu at ACau am y banc a dyfodol Cyllid Cymru, corff cyllid busnes hyd-braich Llywodraeth Cymru.

Mae beirniadaeth wedi bod am ei gostau credyd a'i record o greu swyddi.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y gwaith o greu banc datblygu yn parhau.

Yr amcangyfrif yw bod bwlch o £500m y flwyddyn rhwng yr hyn mae busnesau Cymru eisiau ei fenthyg a'r hyn mae banciau yn fodlon ei fenthyg.

Busnesau llai

Fe gafodd cyfres o adroddiadau annibynnol gan yr academydd yr Athro Dylan Jones-Evans eu comisiynu gan Ms Hart.

Fe wnaeth hyn arwain at awgrym bum mis yn ôl y dylid sefydlu banc datblygu i wneud benthyca'n haws, yn enwedig i fusnesau llai.

Fe wnaeth yr Athro Dylan Jones-Evans nodi cyfnod o 12 mis i'r corff newydd gael ei sefydlu.

Byddai Cyllid Cymru wedi dod yn rhan o'r banc newydd.

Mae dadlau wedi bod yn y byd busnes am y ffordd orau i ddatblygu.

Cynllun busnes

Mewn llythyr i ACau, dywedodd Ms Hart y byddai Cyllid Cymru yn cymryd nifer o'r dyletswyddau oedd wedi eu bwriadu ar gyfer y banc datblygu.

Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda banciau i gefnogi cwmnïau sydd wedi ei chael yn anodd i gael nawdd.

Bydd Cyllid Cymru hefyd yn dechrau'r broses o benodi prif weithredwr newydd.

Dywedodd Ms Hart wrth ACau y bydd Llywodraeth Cymru a Cyllid Cymru yn gweithio ar y cyd ar gynllun busnes ar gyfer banc datblygu.

Dywedodd llefarydd o Llywodraeth Cymru: "Mae'r gwaith o greu banc datblygu ar gyfer Cymru yn parhau.

"Mae ACau yn cydnabod pwysigrwydd adeiladu ar sgiliau ac arbenigedd Cyllid Cymru wrth benderfynu ar fodel terfynol y banc datblygu."

Straeon perthnasol