Prif weithredwr Cyngor Abertawe i adael

  • Cyhoeddwyd
Jack Straw

Mae prif weithredwr Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi y bydd yn gadael yr awdurdod y flwyddyn nesaf. Mae Jack Straw wedi bod yn brif weithredwr ers mis Mawrth 2011.

Dywedodd Mr Straw: "Roedd wedi bod yn fwriad gen i i sefyll i'r neilltu erbyn yr amser yr oeddwn yn 60 oed, felly rwyf wedi hysbysu'r cyngor o fy mwriad i adael yn dilyn gosod cyllideb y flwyddyn nesaf a'r cyfarfod cyngor blynyddol ym mis Mai.

"Y rheswm yr wyf yn cyhoeddi hyn nawr yw er mwyn galluogi'r cyngor i gael digon o amser i ystyried eu hopsiynnau er mwyn llenwi'r swydd ac er mwyn cael cyfnod i drosglwyddo'r awennau mewn dull proffesiynol i fy olynydd.

Fe roddodd y Cynghorydd Rob Stewart, arweinydd y cyngor, deyrnged i Mr Straw. Dywedodd: "Mae Jack yn brif weithredwr gwych sydd wedi ennyn parch ei gyd-weithwyr, cynghorwyr a phobl ym myd llywodraeth leol yng Nghymru.

"Mae wedi llwyddo i arwain yr awdurdod drwy gyfnod ariannol anodd sydd wedi ei danlinellu'n ddiweddar mewn adolygiad ag Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru oedd yn edrych ar holl agweddau o wasanaethau'r cyngor.

"Rwy'n deall penderfyniad Jack i adael erbyn pryd y bydd yn 60 oed ac rwyf yn ddiolchgar iddo am adael i ni wybod er mwyn i ni ystyried yn llawn sut i lenwi'r swydd."

Fe ymunodd Mr Straw gyda'r awdurdod yn 2005 fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai cyn cael ei benodi'n Gyfarwyddwr Gweithredol yn 2009.

Dechreuodd ei yrfa mewn llywodraeth leol yn Nottingham cyn dod yn drysorydd cynorthwyol ar hen Gyngor Dinas Abertawe yn 1989.

Bu hefyd yn gweithio i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ac roedd yn brif weithredwr ar Fwrdd Iechyd Lleol Abertawe tan 2005.