Cau meddygfa ym Maesteg o achos prinder meddygon teulu

  • Cyhoeddwyd
Meddygon teulu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd iechyd wedi danfon llythyrau at gleifion yn egluro'r penderfyniad

Bydd Meddygfa Nantyffyllon, Maesteg, yn cau ym Mis Hydref ar ôl i'r meddyg teulu yno ymddeol.

Roedd ymdrechion i lenwi'r swydd wag yn aflwyddiannus oherwydd diffyg ymgeiswyr.

Bydd 2,500 o gleifion yn cael eu trosglwyddo i ofal meddygfeydd cyfagos Bron-y-garn, Llynfi neu Woodlands.

Mae disgwyl i staff y feddygfa gael eu trosglwyddo i swyddi eraill o fewn y bwrdd iechyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg eu bod wedi gwahodd meddygon teulu lleol i fynegi diddordeb mewn rheoli'r feddygfa.

"... roedd y broses yn aflwyddiannus gan nad oedd ceisiadau gan feddygon teulu," meddai.

Mae'r bwrdd iechyd wedi addo helpu cleifion yn ystod y broses o drosglwyddo i feddygfa newydd.