Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn // The National Eisteddfod: Saturday's Pictures

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau wedi cychwyn ar ddydd Sadwrn 1 Awst. Eleni, mae'r brifwyl yn dychwelyd i fferm Mathrafal ym mhentref Meifod. Gallwch wylio fideo byw o'r pafiliwn drwy'r dydd, a gweld canlyniadau ac uchafbwyntiau'r cystadlu yn ein hadran arbennig ar Cymru Fyw. Dyma rai o uchafbwyntiau'r diwrnod cyntaf mewn lluniau:

Held in the village of Meifod in Powys, the National Eisteddfod of Montgomeryshire and the Marches got off to a flying start on Saturday 1 August. You can watch a live video from the pavilion with English commentary, and see highlights and results on our special Eisteddfod website. Here are some of the day's highlights in pictures:

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r croeso'n gynnes ym Meifod // A warm "Croeso" (Welcome) awaits at Meifod!
Disgrifiad o’r llun,
Tybed oedd Siân wedi rhagweld y glaw heddiw? // Come rain or shine - Siân Lloyd is always prepared!
Disgrifiad o’r llun,
Bethan a Nia o Fanceinion gyda'r epa pinc o flaen y Pafiliwn // Bethan and Nia from Manchester are tickled pink by the monkey
Disgrifiad o’r llun,
Y bardd Ifan Prys yn cadw'r ddysgl yn wastad // Poet Ifan Prys keeps the plate spinning in the circus tent
Disgrifiad o’r llun,
Y crysau duon... Côr Bro Cernyw yn paratoi i gystadlu // The Welsh All Blacks - a mixed choir from Llangernyw, Conwy prepare to sing
Disgrifiad o’r llun,
Ydy hwn yn drwm? // Does this make me a sex cymbal!?
Disgrifiad o’r llun,
"Pa ffordd i'r Pafiliwn dudwch?" // The Pavilion and Y Babell Lên (The literary tent) are popular destinations for Eisteddfod-goers
Disgrifiad o’r llun,
Cast 'Mimosa' yn ymarfer cyn perfformio ar y maes // The cast of 'Mimosa' retelling the story of the Welsh settlement in Patagonia
Disgrifiad o’r llun,
Hir yw pob ymaros! Y nerfau'n amlwg wrth baratoi i fynd ar y llwyfan // Waiting for the big moment to arrive. Saturday is brass bands day at the Eisteddfod.
Disgrifiad o’r llun,
Gwenwch! // Say cheese!
Disgrifiad o’r llun,
Gweithdy iwcalili yng nghaffi Maes B // It's never too soon to start learning the ukelele!
Disgrifiad o’r llun,
Côr Crymych a'r Cylch yn ymarfer yng nghysgod y Pafiliwn // A choir from the Crymych area warming their vocal chords before stepping on to the stage
Disgrifiad o’r llun,
Non o Gaerdydd yn taflu peli i geg fawr Tommo ym mhabell Radio Cymru // Non is up for Tommo's big mouth challenge in the Radio Cymru stand!
Disgrifiad o’r llun,
Dave a Benny o Fand Awyrlu Sain Tathan // Dave and Benny from RAF St Athan Voluntary Band
Disgrifiad o’r llun,
Gruffudd yn hapus yn chwarae tractors yn y babell wyddoniaeth // Gruffudd is happy as a sandboy playing with the tractors
Disgrifiad o’r llun,
Heledd Cynwal yn paratoi i ddarlledu ar S4C // Presenter Heledd Cynwal prepares to go live on S4C

Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig.

More from the Eisteddfod on our Eisteddfod website.

Pynciau Cysylltiedig