Prynu tŷ heb flaendal?

Cyhoeddwyd

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi cyhoeddi cynllun i alluogi i bobl ifanc brynu eu cartref cyntaf heb flaendal.

Mae'r blaid wedi addo creu o leiaf 2,500 o gartrefi "rhentu i'w prynu" dros gyfnod o bum mlynedd i brynwyr tro-cyntaf.

Fe ddywedodd Peter Black o'r blaid y dylai pobl gael prynu cartref, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru - sy'n cynrychioli sefydliadau cartrefi cymunedol - wedi croesawu'r cynllun.

Yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol, byddai'r blaid yn defnyddio Grant Cartrefi Cymunedol presennol Llywodraeth Cymru i gyrraedd y nod - fel ysgogiad i ddatblygwyr adeiladu cartrefi fforddiadwy i'w rhentu neu brynu - gan gynnig talu hanner eu costau.

Yna, byddai pobl sy'n dymuno byw yn un o'r cartrefi yn talu'n fisol am 30 mlynedd er mwyn dod yn berchennog ar y tŷ.

Byddai gan y tenantiaid yr hawl i werthu'r tŷ yn ystod y 30 mlynedd, gan ad-ennill eu siâr nhw o'r tŷ.

Ddechrau'r mis, fe ddywedodd y Ceidwadwyr Cymreig y bydden nhw'n eithrio prynwyr tro-cyntaf rhag talu treth cyngor am chwe mis, ac yn cael gwared â threth stamp ar gartrefi dan £250,000, petawn nhw'n ennill etholiad y Cynulliad yn 2016.