Arglwydd Elis-Thomas: Pleidlais o hyder

Published
image captionDaeth dros 50 o aelodau Plaid Cymru i'r cyfarfod ym Mhorthmadog

Mewn cyfarfod i drafod ei ddyfodol gyda Phlaid Cymru, credir bod yr Arglwydd Elis-Thomas wedi ennill pleidlais o gefnogaeth gan aelodau lleol ei etholaeth, ond ei fod hefyd yn wynebu galwad i gyfaddawdu.

Daeth tua 100 o aelodau Plaid Cymru ynghyd i gyfarfod ym Mhorthmadog nos Fawrth i drafod dyfodol aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd.

Mae'r Arglwydd Elis-Thomas, sydd wedi ei ddewis fel ymgeisydd y blaid ar gyfer yr etholaeth yn etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesa', wedi cael ei feirniadu gan rai yn dilyn cyfweliadau a roddodd yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol.

Daeth rhai o aelodau' Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol y Blaid, gan gynnwys y Prif Weithredwr, Rhuanedd Richards a'r cadeirydd Dafydd Trystan i'r cyfarfod arbennig yng Nghanolfan y dref.

Roedd Yr Arglwydd Elis-Thomas hefyd yn bresennol yn y cyfarfod.

Yn ôl cyn-Lywydd y cynulliad roedd y blaid wedi gwneud camgymeriad drwy orbwysleisio'r neges "y dylai Cymru gael yr un chwarae teg ariannol â'r Alban", ac nad oedd yn credu bod yr ymgyrch wedi canolbwyntio ar ddyfodol Cymru.

image captionYr Arglwydd Elis-Thomas yn cyrraedd y cyfarfod nos Fawrth

Ar ôl cyrraedd y cyfarfod nos Fawrth, fe adawodd Yr Arglwydd Elis-Thomas y cyfarfod am gyfnod cyn dychwelyd ddeng munud yn ddiweddarach.

Fe gafodd aelodau o'r wasg eu rhwystro rhag cael mynediad i'r cyfarfod, ac am gyfnod, bu'r Arglwydd Elis-Thomas yn eistedd tu allan i'r ystafell gyfarfod ar ben ei hun, gyda gwahanol bobl yn mynd a dod o'r ystafell ato.

Wrth ddod allan o'r cyfarfod ychydig cyn 21:00 fe ddywedodd un aelod o'r blaid: "Fe gynhaliwyd pleidlais, ac fe bleidleisiwyd o blaid Dafydd El, ond fod yn rhaid iddo wneud ambell i gyfaddawd."

Fe ddywedodd dau aelod arall fod cryn ddadlau wedi bod o fewn y cyfarfod.

Ni wnaeth Yr Arglwydd Elis-Thomas na'r prif weithredwr Rhuanedd Richards unrhyw sylw wrth adael y cyfarfod.

Fe fydd swyddogion y blaid yn mynd â'r farn leol yn ôl i gyfarfod y pwyllgor gwaith fis nesaf.

Straeon perthnasol