Cyffuriau 'cyfreithlon': Codi ymwybyddiaeth

Cyhoeddwyd

Mae digwyddiad yn cael ei gynnal yn Abertawe ddydd Sadwrn i godi ymwybyddiaeth am gyffuriau "cyfreithlon", neu Sylweddau Seicoactif Newydd.

Mae'n cael ei drefnu gan dîm heddlua cymunedol y ddinas, er mwyn tynnu sylw at effaith y sylweddau ar gymunedau yn yr ardal.

Yn rhan o'r digwyddiad, bydd gwybodaeth ar gael i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan sylweddau o'r fath.

Fe ddywedodd y cwnstabl Ruth Davies: "Er bod addysg yn bwysig iawn, 'dy ni hefyd yn rhan o nifer o ymgyrchoedd i geisio rhwystro'r sylweddau hyn rhag cael eu dosbarthu, gan eu bod nhw'n niweidiol iawn, ac yn cael effaith uniongyrchol ar ymddygiad unigolion yn y gymuned."