Prifysgol Bangor: Darlithydd mewn coma yng Ngwlad Thai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sophie Williams yn gwneud gwaith ymchwil yn China gyda myfyrwyr o'r brifysgol

Mae un o ddarlithwyr Prifysgol Bangor mewn cyflwr difrifol mewn ysbyty yng Ngwlad Thai.

Mae Sophie Williams yn arbenigwr cadwraeth ac roedd hi'n gwneud gwaith ymchwil yn China gyda myfyrwyr o'r brifysgol cyn iddi gael ei tharo'n wael.

Mae wedi ei heintio gyda 'Japanese encephalitis', math o feirws ar yr ymennydd sy'n cael ei wasgaru trwy bigiadau mosgito.

Dywedodd Prifysgol Bangor: "Mae gweithwyr Gerddi Botaneg Drofannol Xishuangbanna ar y cyd a doctoriaid ysbytai Xishuangbanna a Bangkok wedi cynnig gofal a chefnogaeth wych i Sophie a'u theulu.

"Mae Sophie yn berson hoffus a mawr ei pharch oedd yn gweithio ar brosiect ar y cyd rhwng Gerddi Botaneg Drofannol Xishuangbanna a Gerddi Botaneg Treborth pan ei tharwyd hi'n wael.

"Ar y cyd, mae'r ddau sefydliad yn cefnogi'r teulu ac yn dymuno gwellhad buan iddi."

Yn ôl y GIG, mae clefyd yn brin iawn mewn pobl, mae'n cael ei ganfod fwyaf mewn ardaloedd gwledig ar draws De Ddwyrain Asia, Ynysoedd y Pasiffig a'r Dwyrain Pell.

Mae'r firws yn cael ei ganfod mewn adar a moch, sy'n ei basio at fosgitos sy'n cnoi'r anifeiliaid sydd wedi eu heintio. Does dim modd i'r afiechyd gael ei basio rhwng pobol.