Cynydd yn nifer marwolaethau beiciau modur

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi buddsoddi mewn cynlluniau gwella diogelwch ar y ffyrdd

Mae ffigurau swyddogol yn dangos bod nifer y beicwyr modur a gafodd eu lladd neu eu hanafu ar ffyrdd Cymru wedi codi am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae nifer o ddigwyddiadau gafodd eu cofnodi gan yr heddlu yn dangos bod 28 o bobl wedi marw yn 2014, ffigwr sydd i fyny o 17 yn 2013.

Cyfanswm nifer y rhai a laddwyd neu a anafwyd yn ddifrifol yn 2014 oedd 749 - y ffigwr uchaf ers saith mlynedd.

Mae ymgyrchwyr diogelwch ar y ffyrdd wedi dweud bod y ffigurau yn "siomedig".

Fframwaith diogelwch

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn ymrwymedig i wella diogelwch ar y ffyrdd a'u bod wedi dyfarnu bron i £4m ar gyfer cynlluniau gwella diogelwch ar y ffyrdd mewn 14 o ardaloedd awdurdodau lleol.

Maent hefyd wedi rhoi £180,000 i helpu beicwyr modur i wella eu sgiliau.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae ein fframwaith diogelwch ar y ffyrdd yn nodi mesurau i ddiogelu'r mwyafrif o ddefnyddwyr ffyrdd sy'n agored i niwed, fodd bynnag, mae gan bawb ran i'w chwarae ac mae angen i ni gyd i gymryd rhywfaint o gyfrifoldeb."

Dywedodd Chris Hume, o Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru 'GanBwyll': "Mae'r gostyngiad parhaus cyffredinol mewn anafiadau angheuol a difrifol ar draws pob math ddefnyddwyr ffyrdd yn galonogol.

"Fodd bynnag, o ran beicwyr modur, rydym am iddynt fwynhau'r ffyrdd ond yn bennaf oll rydym am iddynt i yrru yn ddiogel ac yn gyfrifol."

Ychwanegodd Dave Nichols o elusen Brake: "Mae'n siom gweld y ffigyrau yma'n codi eto gan achosi mwy o dor calon i deuluoedd yn sgil marwolaethau ac anafiadau difrifol ar ffyrdd Cymru.

"Fe ddylai cyfyngiadau cyflymder is gael eu cyfuno a chynyddu rheoliadau traffig gorfodol. Yn ychwanegol, mae angen ymgyrchoedd cyhoeddus sy'n addysgu'r cyhoedd o beryglon goddiweddyd a gyrru ar gyflymder, yn arbennig ar ffyrdd gwledig."