Cyngor Caerdydd yn 'gwastraffu arian' ar finiau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae rhai biniau ar gyfer gwastraff o'r ardd wedi cael eu danfon i fflatiau heb erddi

Mae Cyngor Caerdydd wedi ei gyhuddo o wastraffu arian ar finiau olwyn i drigolion sy'n dweud nad ydyn nhw eu hangen.

Dywedodd yr awdurdod ei fod wedi ehangu ei wasanaeth biniau olwyn ar gyfer gwastraff o'r ardd i annog mwy o drigolion i ailgylchu ac osgoi dirwyon am fethu targedau.

Ond mae protestwyr, sy'n honni bod y newidiadau wedi costio tua £1.6m, yn mynnu bod y drefn newydd yn "difetha" golwg rhai ardaloedd a bod rhai biniau wedi eu danfon i fflatiau heb erddi.

30 o brotestwyr

Dywedodd Cyngor Caerdydd fod 74.7% mewn ymgynghoriad wedi dweud eu bod eisiau'r biniau newydd ond nid oedd yn fodlon cadarnhau faint oedd wedi ymateb i'r holiadur.

Roedd 30 o brotestwyr y tu allan i Neuadd y Ddinas cyn cyfarfod y cyngor nos Iau, a'r protestwyr yn cynnwys cynghorwyr y gwrthbleidiau a thrigolion sydd wedi derbyn biniau olwyn am y tro cyntaf.

Mae'r cyngor yn gwadu bod diffyg ymgynghori wedi bod ar y mater.

O dan y drefn newydd bydd rhannau o'r ddinas yn parhau i ddefnyddio bagiau plastig ar gyfer eu gwastraff.