Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Iau // Royal Welsh: Thursday's pictures

Mae'r Sioe Fawr wedi dod i ben am flwyddyn arall. Dyma rai o uchafbwyntiau Dydd Iau mewn lluniau:

The Royal Welsh Show is over for another year. Here's some of Thursday's highlights in pictures:

Image caption Mae na raen ar bryd a gwedd y ceffyl yma // Surely one of the finest horses in the Shire
Image caption Bethan a Hana yn edmygu'r arddangosfa flodau // Bethan and Hana admiring the flower display
Image caption Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru yn hyfforddi'r rheng flaen nesa' // There's a Scrum V to get rugby commentating tips from BBC Wales's Gareth Charles
Image caption "Ma'r bobl sy'n edrych ar fy ôl i yn brwsh-ur iawn!" //The finer details are attended to before competing begins
Image caption Mae'r plant yma wedi gwyrdd-ioni ar y llo // "When this calf is older, will it give us pasture-ised milk?"
Image caption "Chydig bach oddi ar y top plîs Mr Barbwr" // "I hope we win in our category this shear"
Image caption Louise a Grace yn torri tir newydd wrth ddarganfod llecyn i ymlacio ar faes y Sioe // Louise and Grace hoping for an alternative lift home?
Image caption Fydde 'na ddim llawer o anifeiliad yn y Sioe heb ffensus! // There wouldn't be many animlas on display without some decent fences!
Image caption "Mae 'na wellt siâp ar y gwartheg 'ma erbyn hyn!" // Cow's that for detailed preparation?
Image caption Mae Jacob am wneud yn siwr bod pawb yn y Sioe yn ddiogel // Did Jacob have to use his ladder to reach the cab?
Image caption Y beirnaid yn ymgynghori // Deep deliberations amongst the cattle judges
Image caption Taid yn mwynhau hufen iâ yng nghwmni'r plantos // "There's more than 99 reasons why we are enjoying the Show!"
Image caption "Well i ni fynd adre cyn iddi hi fynd yn draed moch." // Another successful Royal Welsh Show comes to an end