Jo Blog yn y Sioe Fawr

  • Cyhoeddwyd
Jo Blog

Mae'n siŵr bod nifer fawr ohonoch chi wedi cael cyfle erbyn hyn i weld ein horielau lluniau o faes y Sioe Fawr.

Mae pawb i weld yn joio mas draw, wel, ar wahân i un! Ydi, mae blogiwr gwadd Cymru Fyw, Jo Blog, wedi bod yn Llanelwedd. Fel y gallwch chi ddychmygu, dydi o ddim yn ddyn hapus... fel arfer!

"Bresys a 'sgidiau sglein"

Dyw pobl yn meddwl dim am bobl ar mobility scooters, nac yn meddwl eu bod nhw'n siarad Cymraeg.

Fues i yn y 'Royal Welsh'. Roedd y scooter bach yn mynd 'Bîb! Bîb!' drwy'r dydd.

Mae'r trefniadau'n sbot-on chwarae teg. Gyrru lawr o Fangor, parcio yn y maes anabl, estyn y scooter o'r boot ac awê.

"Drycha hwnna'n parcio yn y lle disebyld ac yn estyn y sgwtyr 'na o'r bŵt, rêl boi. Fydd y diawl yn reidio hwnna trw'r dydd rŵan ac yn ca'l i mewn am ddim hefyd mwn." Medda rhyw ffarmwr crwn mewn bresys a 'sgidiau sglein wrth ei wraig oedd yn edrych fel tasa hi wedi cerdded allan o gatalog J. D. Williams, 1984.

"P***-off!" medda finna. "Dwi'n disgwyl dwy glun a phen-glin newydd ers dwy flynedd."

Nes i ngora' i ddreifio dros sglein yr hen foi a methu o fodfedd. Fydda'r olwg ar eu wynebau nhw ddim mwy syn tasa'r tarw Belgium Blue wedi dechrau siarad efo nhw ar gynghanedd.

Troi mewn cylchoedd

Off â fi i'r maes.

Dwi wrth fy modd yn gwylio'r anifeiliaid yn mynd a'u perchnogion am dro rownd y ring. Dwi wastad yn meddwl, "un plwc ac fe fydda'r boi yna ar ei dîn a'r anifail yn torri trwy'r crowd fel cyllell trwy fenyn."

Cofiwch chi, rhywbeth yn debyg ydy hi efo'r ffermwyr eu hunain. Pethau digon dof yn cael eu bwydo gan y wladwriaeth - a hwythau hefyd yn fodlon cael eu tywys wrth eu trwynau rownd y ring.

Ond 'sdim ond rhaid edrych dros y sianel ar ffermwyr Ffrainc i weld yr hafoc maen nhw'n gallu greu yn y porthladdoedd gydag 'un plwc'.

Heb fwyd heb ddim. Ond os ydych chi wedi'ch dofi 'dach chi ddim yn gwybod eich nerth eich hun.

Wrth gwrs dosbarth ydy popeth yn y 'Royal Welsh'. Ar y cyfan, gwyn dosbarth canol llewyrchus yr olwg (er gwaethaf pob 'caledi amaethyddol') oedd y dorf yn Llanelwedd. Ond, tlodaidd yr olwg oedd y bobl oedd yn glanhau ar ein holau ni.

Mae dosbarth i ebol blwydd ac i ebol teirblwydd. Dosbarth i iâr fawr flewog ac un arall i golomen ungoes frith o Bacistan. Dosbarth i'r Belgium Blues a'r Welsh Blacks ac un arbennig i'r casglwyr sbwriel hefyd, wedi eu dofi gan dlodi efallai.

Ond allen nhw greu llanast tasen nhw'n dechrau bytheirio'n Gymraeg ac yn penderfynu troi'r biniau sbwriel dros y 'sgidia sglein a'r dillad J. D. Williams.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd... nag ar faes y Sioe Fawr.

Felly, rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!