Toriadau Osborne yn 'fwy o newyddion drwg i Gymru'

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi beirniadu cynllun George Osborne i ofyn i rai o adrannau Llywodraeth y DU baratoi am doriadau o hyd at ddwy ran o bump o'u cyllidebau.

Mae'r Canghellor, fydd yn cyhoeddi ei Adolygiad Gwariant ym mis Tachwedd, eisiau i rai adrannau ddelio gyda thoriadau o 40% i'w cyllidebau. Dim ond iechyd, addysg, amddiffyn a chymorth tramor fydd wedi eu heithrio o'r cynllun.

Ar Twitter, dywedodd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Jane Hutt, bod hyn yn "fwy o newyddion drwg i Gymru".

Ond mae AC Ceidwadol wedi dweud bod angen i Lywodraeth Cymru dderbyn bod rhaid i bob rhan o Brydain wneud arbedion.

'£20bn o doriadau'

Ddydd Mawrth, dywedodd Ms Hutt: "Mae amseru'r Adolygiad Gwariant yn gwneud yr her o reoli effaith llymder pellach yn waeth.

"£20bn o doriadau i wariant cyhoeddus ar ben £12bn o doriadau lles gafodd eu cyhoeddi yn gynharach yn y mis."

Ychwanegodd: "Mae toriadau wedi i'n cyllideb gael ei leihau dros y bum mlynedd diwethaf wedi tynnu £1.3bn allan o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru."

Wrth ymateb ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore Mercher, dywedodd Aelod Cynulliad Preseli Penfro, Paul Davies, bod angen i Lywodraeth Cymru ddeall bod rhaid i bob cornel o Brydain gymryd cyfrifoldeb am leihau'r diffyg ariannol.

Dywedodd mai'r "realiti yw bod rhaid parhau i ddelio efo'r diffyg a pheidio gwario mwy na 'da ni'n ennill" a bod "etholwyr wedi dewis y blaid Geidwadol i barhau i glirio llanast y blaid Lafur".

Ychwanegodd: "Rhaid i Lywodraeth Cymru dderbyn bod rhaid i bob rhan o Brydain chwarae ei rhan mewn gwneud arbedion a bod gwariant yn cael ei dargedu ar gyfer gwasanaethau rheng flaen a lleihau'r diffyg.

"Mae track record gan George Osborne i wneud arbedion. Dwi'n hyderus y byddwn ni'n gallu canfod yr arbedion nesa yma dros y bum mlynedd nesaf."

disgrifiad o’r llunDywedodd George Osborne y byddai angen arbed £20bn dros y blynyddoedd nesaf

Mewn datganiad wrth lansio'r Adolygiad Gwariant diweddaraf, dywedodd Trysorlys y DU eu bod am i adrannau sydd ddim yn cael eu hamddiffyn baratoi dwy fodel wahanol, i gynllunio am doriadau o 25% a 40%.

Dywedodd y Canghellor bod yr adolygiad yn bwriadu darganfod gwerth £20bn pellach o arbedion dros y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU bod eu "cynllun tymor hir" wedi creu'r amodau sy'n galluogi i Gymru "ffynnu".

"Bydd bob rhan o Brydain yn fwy diogel ac angen chwarae eu rhan mewn gwneud arbedion, sicrhau bod gwariant yn cael ei dargedu at wasanaethau rheng flaen, a helpu i leihau'r diffyg."