'Cyfnod anodd Llafur yn mynd heibio,' medd Peter Hain

  • Cyhoeddwyd
Peter Hain
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Peter Hain y byddai'r cyfnod anodd i'r blaid yn pasio

Mae cyn Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain, yn dweud y bydd gwrthwynebiad ASau Llafur i'r mesur lles a phryderon am arweinyddiaeth y blaid yn mynd heibio.

Ni ddilynodd bron i 50 o ASau Llafur, gan gynnwys saith o Gymru, orchymyn yr arweinydd dros dro, Harriet Harman, a phleidleisio yn erbyn mesur Llywodraeth y DU nos Lun.

Yn gynharach, fe wnaeth cyn AS Pontypridd a cyn-weinidog Llafur, Kim Howells, ddweud bod y ras am yn arweinydd newydd yn "anniben".

'Symud ymlaen'

Dywedodd cyn AS Castell Nedd, Mr Hain, wrth raglen Good Morning Wales: "Mae Llafur mewn sefyllfa nawr lle does gyda ni ddim arweinydd sydd wedi ei ethol.

"Dwi'n meddwl bod hwn yn gyfnod mae angen i ni symud drwyddo - a chael arweinydd newydd i symud ymlaen.

"Dyna ddylai pobl fod yn meddwl amdano nawr - ac am bwy ddylai fod yn arweinydd newydd.

"Dydw i ddim yn meddwl bod hwn yn bwynt tyngedfennol i'r blaid Lafur."

Dadansoddiad Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae'n debyg mai ymdrech i osgoi gweld y Blaid Lafur yn cael ei phortreadu fel plaid y sgeifars oedd penderfyniad Harriet Harman i orchymyn i'w haelodau ymatal yn y bleidlais i gymeradwyo'r mesur diwygio lles.

Y peryg mewn gwneud hynny yw bod mwy o bobl yn gofyn y cwestiwn hwn sef "beth ar y ddaear yw pwrpas y Blaid Lafur os nad yw hi'n fodlon sefyll dros y rhai gwannaf mewn cymdeithas?"

Fe fyddai nifer o bobl Llafur yn gweld y cwestiwn yna fel un annheg - ond dyw hynny'n gwneud dim byd i rwystro iddo gael ei ofyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Kim Howells wedi bod yn feirniadol o'r blaid a'r arweinwyr

Ddydd Llun, dywedodd y Dr Howells wrth BBC Radio Wales nad oedd yn gwybod beth oedd y bobl ar frig y blaid yn sefyll amdano.

"Dwi'n poeni am ddyfodol y blaid," meddai.

"Dwi'n meddwl mai dyma'r argyfwng mwyaf yr ydyn ni wedi ei gael yn hanes Llafur."

Dywedodd y dylai'r blaid fod wedi penderfynu ar ei neges cyn dechrau chwilio am arweinydd newydd.

"Ond rydyn ni'n ei wneud, fel yr arfer, mewn ffordd anniben."

Er iddo gytuno nad yw'r gystadleuaeth i fod yn arweinydd yn "syfrdanol", dywedodd Mr Hain bod Llafur wedi cadw at ei negeseuon craidd.