Carchar y Parc i wahardd ysmygu

  • Cyhoeddwyd
Parc
Disgrifiad o’r llun,
Gyda lle i 1,700, carchar y Parc yw'r mwyaf ym Mhrydain

Fe fydd carchar mwyaf Prydain yn gweithredu polisi 'di-fŵg' erbyn diwedd mis Ionawr nesaf.

Mae gan garchar y Parc ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, sy'n cael ei redeg gan gwmni diogelwch G4S, fwy na 1,000 o garcharorion a throseddwyr ifanc.

Fe ddaeth y penderfyniad i wahardd ysmygu yn dilyn achos a ddaeth i'r Uchel Lys, wedi i garcharor gwyno ei fod wedi ei orfodi i rannu cell gydag ysmygwr.

Fe gafodd ysmygu ei wahardd mewn mannau dan do yn 2007, ond roedd celloedd mewn carchardai yn eithriad i'r gyfraith newydd.