Blwyddyn brysur i Beryl Vaughan

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad o’r llun,
Beryl Vaughan yn dathlu ar ôl cyrraedd Machynlleth ddechrau Gorffennaf

Beryl Vaughan sydd wedi bod yn arwain y Pwyllgorau Gwaith ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau 2015.

Yng nghanol ei phrysurdeb mae wedi cael cyfle i rannu rhai o'i phrofiadau ers dechrau ar y gwaith dros ddwy flynedd yn ôl.

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau...beth mae yn ei olygu?

Wel rhaid yn sicr cael digonedd o amser, medru siarad (neu rwdlan!), cadeirio pwyllgorau, gwrando a thrafod, cytuno (ac anghytuno!) a helpu trefnu.

Roedd hi'n fraint cael fy newis a 'dwi wedi mwynhau'r gorchwyl yn fawr.

Mae rhai pethau yn sefyll allan ac wedi creu hanes.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae Beryl Vaughan yn dweud ei bod wedi mwynhau ei chyfnod fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yn fawr

Uchafbwyntiau

Llanc 20 oed - sef Carwyn Owen, o Ddyffryn Banw, wedi ei feithrin yn gynnar iawn yn ei fywyd gan ei daid, Bryn Owen - sydd wedi gwneud y Gadair, yr ifanca' erioed i wneud hynny.

'Da ni hefyd wedi derbyn siec o £1,000 gan Gyngor Tref o Loegr, sef Croesoswallt.

Mae 'na gydweithio arbennig wedi bod 'efo'r swyddogion Eisteddfod i gyd a 'da ni wedi cael llwyddiant ysgubol, mi gredaf, fel tîm yn yr arlwy sydd i bawb a ddaw i Feifod.

Her y cerdded

Fe wnes i benderfynu rhoi sialens i mi fy hunan drwy 'Gerdded Llwybr yr Arfordir', a chael hwyl arbennig 'efo ffrindiau a chyfeillion newydd yn ymuno.

Y syniad oedd codi arian i noddi diwrnod yr Eisteddfod er cof am un annwyl inni yn Maldwyn, a'n gadawodd yn llawer rhy gynnar ac ifanc - sef Arwyn Tyisa. Bu farw Arwyn ym mis Tachwedd 2013.

Fo oedd y cyntaf i anfon neges destun imi yn fy llongyfarch ar gael fy ethol, a dweud y byddai yn helpu fi ymhob ffordd.

Felly 'roedd rhaid gwneud y daith er cof amdano.

Bydd Dydd Mawrth, 3 Awst, yn ddiwrnod i'w gofio a bydd pili-pala ar werth am £1 i chi eu gwisgo a chofio am rywun annwyl yr ydych chi wedi colli. Bydd yr arian yn mynd i hybu diwylliant Cymraeg yn ardal yr Eisteddfod.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Y cerddwyr yn cyrraedd Penrhiwglais, Aberystwyth
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau seibiant ar y ffordd

'Profiad amhrisiadwy'

Mi fu cerdded y llwybr yn brofiad amhrisiadwy a'r golygfeydd yn eithriadol. Buom yn lwcus iawn ar y cyfan, gyda'r tywydd yn ffeind iawn.

Ni fu un diwrnod heb fod yna bili-pala yn mynd o fy 'mlaen. Mae'r gronfa yn dal yn agored ac mae arian yn dal i ddod mewn.

Fe wnaethon ni weld nifer o lefydd difyr a phrydferth ar y daith, gan gynnwys Ffynnon Non (Mam Dewi Sant) ger Tyddewi, Melin Tregwynt yng Nghasmorys, Ynys Llanddwyn ger arfordir Môn, ac Abaty Margam ger Port Talbot, i enwi dim ond rhai.

Roedden ni'n cerdded oddeutu 15 i 20 milltir y diwrnod a chwblhau'r cyfan mewn 56 diwrnod.

Mae hyd swyddogol Llwybr Arfordir Cymru yn 896 milltir, ond ar ôl gorfod cerdded pytiau ychwanegol oherwydd gwaith ar y llwybr neu er mwyn gweld pethau o ddiddordeb, tybiaf fy mod wedi gwneud 1,000 o filltiroedd.

Taith i'w chofio - ac mi fydd yn Eisteddfod i'w chofio ym Maldwyn eleni.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Beryl Vaughan gwmni nifer o bobl yn ystod ei thaith ar hyd arfordir Cymru

Pynciau Cysylltiedig